S# e vo parite

SERIJATA PROBLEMI VO MNT-PRODOL@UVA

Podgotvila: Jasminka MARKOVSKA

  • Povod, demek, nesoglasuvawata za novogodi{nata programa, no pri~inite se podlaboki. Niskite honorari {to na honorarcite ne im se isplateni ve}e dva maseca vsu{nost se vistinskiot povod za nezadovolstvoto

I kako {to, re~isi sekade kavgite se javuvaat poradi parite, taka, i vo MNT problemite se vrtat tokmu okolu nivnoto veli~estvo, parite. I sega, koga vo ek se podgotovkite za novogodi{nata programa, lu|eto od ovaa ku}a se soo~uvaat so seriozni problemi. Taka na primer, na 13 dekemvri be{e otka`ana probata za novogodi{niot koncert na Orkestarot na Operata pri MNT. Povod, demek, nesoglasuvawata za novogodi{nata programa, no se ~ini deka, pri~inite se podlaboki. Niskite honorari {to na honorarcite ne im se isplateni ve}e dva maseca vsu{nost se vistinskiot povod za nezadovolstvoto. Pritoa, honorarcite se zakanija deka ve}e nema da ja toleriraat vakvata sostojba, no tuka ne izostanuva zadovolstvoto i od niskite plati.

Pogolemite zamrsuvawa zapo~naa so podgotovkite na "Amerikanec vo Pariz" od Ger{vin, za kogo Orkestarot smeta{e deka ima mnogu malku vreme za da se podgotvi edno vakvo delo. Sepak, Cvetan Stojanovski, direktorot na Operata, iako se slo`uva so faktot deka e malo vremeto {to muzi~arite go imaa za podgotvuvawe na Ger{vin, nivnoto nezadovolstvo go tolkuva kako del od rabotnata novogodi{nata atmosfera koja{to e voobi~aena. Nedostatok na ovaa Ku}a, spored ka`uvawata na vrabotenite e razbienosta na celinata na Operata i slabata administracija.

BITKA ZA DOSTOEN STATUS

Soo~en so golemiot broj problemi, v. d. generalniot direktorot na Makedonskiot nacionalen teatar Vlado Cvetanovski, se izjasni za dve opcii: ili ostavka na mestoto v.d direktor ili pak, dokolku dobie poddr{ka od vrabotenite so {to }e ja otpo~ne bitkata za dostoen status na kulturnite rabotnici, no i na MNT kako posebna kulturna institucija. Ovaa Ku}a, od Ministerstvoto za kultura dosega ima dobieno okolu 1.500.000 germanski marki, od koi samo 350.000 se za dejnost, a ostanatite za hrana i prevoz. I MNT ima dobieno isto tolku sredstva kolku {to imaat dobieno i Bitolskiot i Dramskiot teatar. Ovaa Ku}a ima zgolemen obem na produkcija, bidej}i od Ministerstvoto za kultura se dobi izjava deka od sponzorstvoto na "Elektrostopanstvo" i "Telekom" }e se dobijat pari {to donekade bi gi zadovolile potrebite. Pritoa, be{e objasneto deka dokolku MNT ne raboti, zagubata }e bide okolu 350.000 gm, no dokolku se raboti so polna parea }e nedostasuvaat 300.000 gm. Zna~i, rabotele ili ne, so vakvi uslovi, MNT }e bide vo zaguba od okolu 300.000 germanski marki. Zasega, ostanuva na vrabotenite da re{at dali }e go poddr`at v.d generalen direktor Cvetanovski.

Kako }e se odvivaat rabotite ostanuva da se vidi.