VEROU^ENIE

Eden od popoznatite sve{tenici, protojerejot Otec Ivan Mitevski e poznat za izrazit sve{tenoslu`itel duhovnik i hristijanski pedagog misioner koi svojata bliskost sve{tenik vernik e omilen pome|u vernicite so svojata poznata smirenost i qubeznost. Ovoj pat pred Bo`iknite praznici ni predo~i {to e najva`no da znae sekoj pravoslaven hristijani po verou~enie tokmu sega pred ovie sveti golemi praznici.

Dragan Zafirov


SVETI TAJNI

Sveta Tajna e vidlivo sve{tenodejstvo preku koe bo`jata blagodet na onie koi ja primaat prenesuva ~udotvorni darovi. Svetite tajni Kr{tenie. Miropomazanie i sve{tenstvo se nepovtorlivi. Ven~anie e uslovno povtorlivo. Pri~est i eleosve{tenie se povtoruvaat.

Kr{tevaweto e po~etok na na{eto `iveewe vo verata: toa e na{e duhovno ra|awe i zatoa kumot e duhoven roditel na krsteniot.

Miropomazanieto e utvrduvawe na darovite na Svetiot duh, na{a duhovna tvrdina.

Pokajanieto e o~istuvawe na sopstveniot duh od site zagaduvawa na koi{to n# navel |avolot.

Evharistijata e na{e potpolno zaedni{tvo so Hrista, soedinuvawe so Otecot preku teloto i krvta na Isus i silata na Svetiot duh.

Eleosve{enieto e duhovno i telesno lekuvawe na bolen.

Ven~anieto e blagoslovuvawe i osvetuvawe na bra~na zaednica, zaradi ra|awe na decata i sozdavawe od pravoslavnoto semejstvo duhovna doma{na crkva.

Sve{tenstvo-rakopolagaweto e primawe darovi od Svetiot duh za izvr{uvawe na apsistelnata misija na Gospod Hristos, odnosno na Svetata crkva.


SVE]ATA ^IST I SVETOL DAR PRED BOGA

Vo Pravoslavnata crkva sve}ata e naj~istiot `rtven dar {to vernikot go daruva pred Boga. Nema molitven ~in, nema molitveno obra}awe kon Boga bez sve}ata. Taa e simbol na ve~nata Hristova svetlina. Samiot Hristos veli: "Jas sum Svetlina na svetot!" Preku svetlinata na sve}ata se posakuva Bo`jata svetlina sekoga{ da bide vo nas i so nas. Da go ozaruva na{eto srce, volja i um, i da ni go osvetluva patot kon vistinski hristijanski, ~esen i bogougoden `ivot.

Za potrebite na svoite vernici, crkvata otsekoga{ proizveduva ~isti, blagosloveni i osveteni sve}i. Vo dene{no vreme se pojavija golem broj na privatni proizvoditeli i prodava~i. Gi ima pred crkvite, na grobi{tata, na pazarite... I ona {to posebno za~uduva pogolem broj preprodava~i se nekrsteni, inoverni... No, i pokraj toa, na{ite vernici voop{to ne razmisluvaat od kogo i kakvi sve}i }e kupat i kakov dar }e prinesat na boga. Takviot prinos ne se pravi so vera i pobo`nost, tuku sosema formalno.

Da potsetime deka Gospod Bog ne ja primil `rtvata na Kain, a ja prifatil Avelovata. Ili, deka Bog ja poslu{a molitvata i ja primi ~istata `rtva na prorokot Ilija, a ja otfrli na la`niot bog Val. So na{ite postapki da ne Go isku{uvame i nie Boga.

^eda Bo`ji, na{ata Majka crkva ni pora~uva: da ja ~uvame, ispovedame i da `iveeme spored na{ata dedovska pravoslavna vera, i da ja pomagame Svetata crkva. Toa }e go pravime ako na delo ja manifestirame svojata spasonosna vera, ako vo na{ite race, koga sme na molitva, na svadbi ili kr{tevki, koga sme na pomeni na na{ite najmili, kade i da sme, da palime ~isti crkovni sve}i. Istovremeno preku kupenite sve}i od na{ite crkvi, nie ja pomagame svojata Sveta crkva vo site nejzini dejnost.