Forum

MAKEDONIJA - GLINENA ZEMJA?

Stra{o Angeloski

Neodamna, vo ~est na za{titnikot na grn~arite sveti Spiridon ^udot-vorecot, na izlo`bata na grn~arski tvorbi na @ozefina Petreska, be{e iska`ana edna vakva misla: "glinata e najdemokratska zemja". Misla, koja najverojatno na po~etokot na svojot mandat ja bea prou~ile "vladetelite" od SDSM i denes, onie od koalicijata "Za zameni". I se obidoa, i ednite i drugite, od Makedonija da napravat najdemokratska zemja, se obidoa i se obiduvaat od Makedonija da napravat - glina. A potoa da ja mesat i zamesuvaat spored sopstveniot keif.

Dogovorot e vakov: Xaferi }e pluka po zemjata glina za da ne se stvrdne vo svojot iskonski oblik, Tupurkovski kako najmasiven, }e ja stiska i gme~i, a Georgievski }e go vrti grn~arskoto kolce za da go dade kone~niot oblik. Oblikot, spored nacrtot na golemiot brat, ~ij pretstavnik Majk Ajnik isklu~itelno mnogu gi saka tokmu grn~arskite tvorbi za{to - lesno se kr{at. A, koga }e se skr{i, }e zavisi od denot koga na pluka~ot }e mu snema plunka, a na golemiot brat }e mu dosadi sega{niot, pa za vo svojot trofeen raft }e posaka nekakov poinakov grn~arski oblik.

Jas samo mo`am da im pora~am za za{titnik na svojata grn~arska tajfa, nare~ena Vlada na Republika Makedonija da go proglasat sveti Spiridon ^udotvorecot, i da im poso~am primeri koga grn~arskoto kolce (vo slu~ajov makedonskiot narod), kogo neumorno go vrtat so svojata pozitivna energija znae da im gi potse~e nozete na grn~arite.

Vo kontekst na ova, sakam da mu se obratam na mojot po~ituvan profesor, gospodinot Nikola Kqusev. Profesorot, doktorot na nauki, akademikot, prviot premier na vozbnovenata makedonska dr`ava sakam da go zapra{am kako se ~ustvuva{e denta koga na pretsedatelskata konvencija na DPMNE be{e porazen so 100 sprema 1.900 od ~ovekot koj "}e ni go zbogati re~nikot vo Republika Makedonija", gospodinot Boris. Kako se ~uvstvuva{e koga za vreme na pretsedatelskata kampawa istoporen na bina za pretsedatelskiot kandidat gospodinot Boris, pleska{e so racete na raboti za koi kako profesor ne bi dal ni "Petka". Zarem postojat i glineni lu|e gospodine Kqusev? Ako postojat, zarem ne slu`at kako i glinenite gulabi za ve`ba vo strelawe na neve{tite lovxii? Zarem i definitivno ne slu`at za otstrel?

Ovde, koga sme ve}e kaj glinenite lu|e, moram da se potsetam na 1997-ta, koga edna grupa mladi lu|e, predvodena od sega{niot pratenik Filip Petrovski {trajkuva{e so glad pred makedonskoto Sobranie zaradi edna izvoredno blagorodna ideja - da se za{titi Ustavot na Republika Makedonija i da ne se dozvoli voveduvawe na albanskiot jazik vo visokoto obrazovanie. Ideja prifatena od desetici iljadi mladi, no i vozrasni Makedonci. Preku taa ideja glineniot gulab, koj dodeka negovite drugari navistina gladuvaa, jade{e sendvi~i vo bliskoto restorant~e na ^airskiot gradona~alnik, odleta vo prateni~kite klupi. Denes, negoviot partiski {ef najavi ne{to mnogu pove}e od ona protiv koe toga{ se buntuva{e. Najavi legalizacija na tetovskata divogradba nare~ena "univerzitet". ]e ima li doblest pratenikot Filip Petroski da se odlepi od glinata vo koja mu se propadnati nozete i da poka`e deka vo taa Partija postojat i principielni mladi lu|e.

Na krajot, namesto novogodi{na ~estitka, do site Makedonci go postavuvam pra{aweto: Podgotveni li sme da ja prifatime izrekata VIKAJ ME GRNE, SAMO NE KR[IME ili pak imame snaga kako grn~arskoto kolce da im gi potse~eme nozete na grn~arite. Oti, Makedonija sepak ne e glinena zemja.