Komi~na afera na poslednata turisti~ka sezona na Ohridskiot breg

IMA LI PRAVO GOSTINKATA NA GRATIS-SEKSI USLUGI

Pi{uva: Keti NEZLOBINSKA

  • Stranskata gostinka Anke B. (25), vo eden od stu{kite hoteli odbi da ja plati smetkata, pred demonstrativno da go prekine odmorot, samo zatoa {to "polni pet denovi vo ovoj hotel ne & se dodvoruval nikoj od personalot!?"

Prikaznata na koja nekoi }e se nasmeat, a onie poseri-oznite, osobeno pravnic-ite, sigurno }e se podelat, kolku i da e bizarna, vsu{nost e lesna.

Prikaznata veli deka kon krajot na juli godinava, vo eden reprezentativen stru{ki hotel se slu~il neviden skandal, {to bi rekle stru`ani "rezil". Atraktivnata stranska gostinka od edna zapadnoevropska zemja, ubavata Anke B.(25), preku zbunetiot recepcioner, histeri~no barala priem kaj direktorot na hotelot, komu sakala da mu objasni zz{to go prekinuva letuvaweto vo "ova osilo na homoseksualci". Vxa{eniot recepcioner zaludno se obiduval da ja smiri gostinkata, uveruvaj}i ja deka vo hotelov ne prestojuva, a i ne raboti nitu eden registriran homoseksualec, i deka direktorot e na boleduvawe po pretrpeniot infarkt. Na insistiraweto na gostinkata, pristignal direktorot, koj gi razbral pri~inite za nervniot slom na gostinkata

DIREKTOROT POVTORNO NA KARDIOLOGIJA

Taa nemala zabele{ki za smestuvaweto, ishranata, a i vremeto i s# pogodilo, no taa nema namera vo ovoj hotel da prestojuva ve}e ni sekunda, nitu da go plati pansionot za pette pominati dena vo ova "osilo na homosleksualci", kade bila dlabokonavredena od kompletniot personal, od recepcionerite, preku kelnerite, s# do {efovite na salata i gotva~ite, koi ja ignorirale. Doobjasnuvaj}i deka vo site hoteli vo svetot, vo koi prestojuvala, personalot se odnesuval poinaku?

Direktor, pelte~ej}i, se obiduval da go odbrani renometo na hotelot, baraj}i od nea objasnuvawe za navredata "osilo na homoseksualci".

Gostinkata bez la`na skromnost mislela deka e atraktivna, slobodna `ena, na koja polni pet denovi nikoj ne & se dodvoruval!? "Va{ite turisti~ki rabotnici, po s# sudej}i s# u{te ne znaat deka seksot e integralen del od `ivotot na sekoja `ena na moite godini, a jas tuka dojdov da `iveam, a ne deset dena da me poslu`uvaat homoseksualci! Zatoa nema da gi platam tie pet zaludno istro{eni pansioni i ne mi pa|a na um odmorot da si go uni{tuvam prestojuvaj}i tuka u{te pet dena, kolku {to predviduvav!" - mu objasnila gostinkata na direktorot. I dodeka toj so levata raka se dr`el za srceto, a so desnata se krstel, taa mu doobjasnila: "O~igledno e deka nie s# u{te ne sme razbrale deka turizmot ne se pravi samo so prirodnata ubavina dadena od Gospod i so luksuzni hoteli koi se gradat za tri dena, tuku so perosnalot koj se gradi so decenii, pa i so vekovi!"

Direktorot zaludno se obiduval da ja smiri gostinkata, "nema gre{ka {to ne mo`e da se ispravi". Pred recepcijata se odigruval skandal, se nasobrale brojni gosti i pred da do`ivee nov infarkt, direktorot izdal naredba da se povika policijata, koja lesno ja ubedila gostinkata da si ja plati smetkata i da odbere ili nov hotel ili nova dr`ava. Taka Anke zaminala vo nepoznat, a direktorot na hotelot na kardiologija vo Skopje, kade e zadr`an na lekuvawe, pretrpuvaj}i nova predinfarktna sostojba.

Perosnalot, pred s# kelnerite koi ja poslu`uvale, se kolnat deka ne se homoseksualci, tuku deka "na ~eloto na gostinkata ne i pi{uvalo deka bara gratis-seksualni uslugi". Niv ni{to ne gi obvrzuva da davaat takvi uslugi. "[to si zamisluva taa, sme slu`ele mnogu poubavi i poslobodoumni `eni od nea, ama ne vakvi "silexijki".

"GOSTINKATA NE GO ODBRALA VISTINSKIOT HOTEL"

Koga ve}e re{ivme da pi{uvame za ovoj nastan, koj s# u{te e tema na razgovor vo Ohridsko i Stru{ko, redno be{e da napravime mini-anketa vo pove}eto hoteli na ezerskiot breg, baraj}i od na{ite sogovornici da go komentiraat nastanot, no bez majtapewe. Onie na koi aferata so nezadovolnata Anke B. ne im bila poznata, te{ko uspevaa da bidat seriozni, so komentar: "Gostinot e sekoga{ vo pravo". Taka na primer, direktorot na hotel "Galeb" vo Struga, g. Nikola Risteski, smeta deka "Kabaet e gostinkata, zatoa {to ne go odbrala vistinskiot hotel". Spored ovoj gospodin, koj ne mo`e da gi sopre solzite zaradi smeewe, ako Anke imala takvi pobaruvawe, trebala da letuva vo negoviot hotel, a negoviot personal lesno bi gi razbral apetitite na gostinkata. Direktorot na eden drug stru{ki hotel, koj bara da ostane anonimen, smeta deka gostinkata "normalno" ne bila vo pravo, spored me|unarodnite ugostitelski standardi, jasni se pravata i obvrskite na personalot i na gostite. Postoi ku}en red vo site hoteli niz svetot. Spored kodeksot na ugostitelskiot esnaf, od personalot se bara da bide ~esen. Gostite mo`at da bidat nastrani ili pijani, no personalot ne smee da ja koristi taa nivna slabost. Na{ite sogovornici ili se krstat, ili niz smeewe zaludno baraat da im go otkrieme imeto na hotelot, za da se majtapat so personalot i so negoviot direktor.