Vo izgradba se dve novi fabriki

"ALKALOID" USPE[EN MAKEDONSKI GIGANT

Podgotvila: Mileva LAZOVA

  • Edna od strate{kite opredelbi na "Alkaloid" e da otvori sopstven centar vo edna od evropskite metropoli
  • Novite tehnologii ne nosat mnogu vrabotuvawa , me|utoa za kreativnite potencijali koi }e ja zgolemat pazarnata vrednost na kompanijata sekoga{ }e imaa mo`nost

Makedonskiot farmacevtski gigant "Alkaloid" godinava }e zavr{i so profit pogolem od minatogodi{niot. Upravniot odbor na kompanijata gi usvoil programskite planovi za slednata godina. Vo delot na farmacijata e zacrtan porast vo proda`bata od osum nasto, a neophodno e i da se sledat razvojnite programi i da se bide konkurenten na pazarot. Svetskata i Evropskata banka so konvertabilen zaem investiraat vo tri novi objekti - nova fabrika za lekovi koja e locirana vo krugot na centralata na "Alkaloid", potoa fabrika za polusintetski antibiotici, {to }e se gradi vo naselbata "\or~e Petrov" i sovremen magacinski prostor za surovini spored evropski standardi. Fabrikite treba da se izgradat do krajot na 2001 godina.

"Alkaloid", koj ve}e dolgo vreme e opredelen kon nastap na svetskite pazari, e podgotven da najde strate{ki investitor koj vo ova Akcionersko dru{tvo e podgotven da go otstapi upravuva~kiot paket, odnosno 51 otsto od kapitalot. Za taa cel se pregovara so nekolku renomirani farmacevtski kompanii. Generalniot direktor na "Alkaloid", Traj~e Mukaetov ne precizira{e za koi kompanii stanuva zbor, obrazlo`uvaj}i go toa so delovnata diskrecija. Platformata za pregovorite so strate{kite partneri opfa}a tri postulati: prvo, da se za{titi statutot na vrabotenite, odnosno da ne se kalkulira so nivnata egzistencija; vtoro, da se vidi razvojot na "Alkaloid" i treto,"Alkaloid ne mo`e da se soglasi regionalno da se razvivaat paralelni kapaciteti, istakna g. Mukaetov. No, zatoa naglasi deka globalizacijata vo farmacevtskiot sektor e svetski proces, a edna od strate{kite opredelbi na "Alkaloid" e da otvori sopstven centar vo edna od evropskite metropoli, kako baza za dominantna izvozna orientacija na kompanijata so okolu 2.400 akcioneri.

MLADITE KADRI - IDNINATA NA "ALKALOID"

Vo "Alkaloid" vo tek e formirawe na nov stru~en tim, koj }e bide sostaven od najdobrite studenti od fakultetite za farmacija, medicina i ekonomija.

Novite tehnologii ne nosat mnogu vrabotuvawa, me|utoa za kreativnite potencijali koi }e ja zgolemat pazarnata vrednost na kompanijata sekoga{ }e ima mo`nost. "Alkaloid" idninata ja gleda vo mladite kadri vo koi vlo`uva i go formira vtoriot, odnosno tretiot e{alon, koj vo slednite godini bi trebalo da go prezeme vrz sebe glavniot tovar vo razvojot na firmata.

"ALKALOID" NE UPOTREBUVA ZAPLENETA DROGA

Pove}e od dve godini postoi zabrana za vleguvawe na droga koja{to e zapleneta od carinata i policijata. Potrebnite narkotici, koi se surovini za odredeni lekovi, delumno se nabavuvaat nadvor od Makedonija, so potrebniot sertifikat za kvalitet. Nitu edna droga kupena od ulica ne mo`e da se stava vo lekovite, bidej}i tie se od somnitelen kvalitet. S# {to se pravi za razvojot i proizvodstvoto vo firmata se pravi spored normite na GNP i FDA kade {to kvalitetot e nad s#.