"Elektrometal" go proslavi svojot jubilej

50 GODINI DOVERBA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Denes, akcionerskoto dru{tvo "Elektrometal", po modelot - site vraboteni akcioneri, broi vkupno 216 vraboteni so nisko, sredno i visoko obrazovanie.

Denovive "Elektometal" go proslavi svojot 50-godi{en jubilej. Na sve~enata proslava organizirana od direktorot na ovaa firma Bosilka Rizovska prisustvuvaa golem broj gosti i delovni sorabotnici. Toplo dobredojde na prisutnite im posaka g-|a Bosilka Rizovska koja{to napravi kratka skica od formiraweto do denes na "Elektrometal". Firmata e formirana 1949 godina, po Vtorata svetska vojna, smestena vo centarot na gradot vo toga{no Ibni Pajko maalo. Tranzicijata, novoto vreme ja do`ivea po nagorna i nadolna linija. Iako vo periodot od 1997 do 1998 godina be{e vo zaguba zaradi sivata ekonomija i nelojalnata konkurencija, sepak firmata i ponatamu, sega ve}e uspe{no opstojuva. Za idejata za sorabotka so zapadnoevropskite firmi direktorkata ni izjavi:

Bidej}i SFRJ se raspadna edinstveniot pat po koj mo`evme da odime be{e povrzuvaweto so Zapad. Ovaa ideja mi be{e voditelka, a so pretstavnicite od "ES - KO", kompanija od Monako koja vr{i logisti~ka poddr{ka na Obedinetite nacii, se zapoznav u{te vo po~etokot vo '92 godina. So niv imav kontakti za vreme na vojnata vo Hrvatska, i baraj}i prevoznik od Makedonija nie posreduvavme, so {to garantiravme dobar prevoznik da im bide "Transkop - Bitola" koj gi snabduva{e UNPREDEP so hrana. Podocna, od taa sorabotka go zemavme i objektot vo Kumanovo i ja adaptiravme kujnata so na{ata in`enering grupa, a na{ite rabotnici gi prekvalifikuvavme kako ugostiteli koi rabotea vo kujnata. Pred edna godina zapo~navme da rabotime i so "BROWN & ROOT", kako i so NATO, prisutni vo Makedonija i na Kosovo, koi se javuvaat kako na{i kupuva~i i korisnici na grade`ni materijali.

Vo poslednive nekolku meseci "Elektrometal" aktivno sorabotuva i so tehni~kata misija od Tajvan. Sklu~en e i Joint Wenture dogovor za sorabotka od pet godini so tajvantskata firma Succes Way. Denes, akcionerskoto dru{tvo "Elektrometal", po modelot - site vraboteni akcioneri, broi vkupno 216 vraboteni so nisko, sredno i visoko obrazovanie.

Odlivot na sredstva ne mo`e da bide tolku golem ako i nam, kako na mnogu drugi firmi, ni be{e ovozmo`eno da ne pla}ame pridonesi kon dr`avata ili pak da zemame plata vo natura-bonovi, za da potoa Vladata donese Zakon za diskont od 70 procenti vo 1997 godina i gi nagradi ne~esnite, a gi kazni ~esnite firmi me|u koi i "Elektrometal", vo svojot govor, pred prisutnite izjavi direktorkata Bosilka Rizovska. Zgora na toa nie vodevme neramnopravna borba so nelojalnata konkurencija i sivata ekonomija, koja i pokraj site na{i uka`uvawa i predlozi za nejzino spre~uvawe, s# u{te postoi.

Tuka e odlivot na obrtniot kapital za razre{uvawe na problemot na prevrabotenosta po Zakonot za tehnolo{ki vi{ok, kako i dokup na sta` vo iznos od 3. 000 000 gm. {to be{e pri~ina da koristime nepovolni kratkoro~ni krediti so visoki kamatni stapki.

A KADE ]E BIDEME UTRE?

U{te od osamostojuvaweto na "Elektrometal" bevme svesni za pote{kotiite {to ni pretstojat pri tranzicijata na na{eto op{testvo. Problemite so ograni~eniot pazar i niskata kupovna mo}, nelojalnata konkurencija, prevrabotenosta vo firmata nastojuvame da gi re{ime ne so otpu{tawe, tuku so novi razvojni programi:

Delovnicata "Agromak" nekolku godini otvara pat na makedonskiot pazar za najsovremenite svetski dostignuvawa vo sferata na agrokompleksot. Gi donesovme vo Makedonija "CLAAS", "AMAZONEN WERKE" i "ZETOR", a vo superiornosta na nivnata tehnologija ve}e se uverija pove}e kupuva~i od Makedonija.

Podolgo vreme vr{ime pripremi za otpo~nuvawe na odredeni vidovi proizvodstvo za koi smetame deka ima interes na pazarot kaj nas i okolnite zemji. Za taa cel vo faza e registrirawe na nekolku DOO i toa: "Bo`ur", "Meteor", "Planet", "Elplast", "Kolos" i "Limeks".