Neka ni e ~estita Novata godina i so novi sili vo noviot milenium

KADE MAKEDONCITE ]E JA DO^EKAAT 2000-tata GODINA?

Podgotvi: @aklina MITEVSKA

  • Ve}e odamna se ~uvstvuva novogodi{nata atmosfera i se vr{at poslednite podgotovki za ovaa no}

U{te nekolku ~asa n# delat od najludata i na-jveselata no}. Ovoj pat do~ekot e poseben zatoa {to stanuva zbor za 2000 godina i za za~ekoruvaweto vo noviot milenium. Gradot Skopje kako i mnogu drugi gradovi vo zemjava ve}e odamna se podgotveni za gra|anite, koi ovaa no} }e ja pominat na gradskite plo{tadi. Koga stanuva zbor za centarot na gradot, kako i negovata okolina, podgotovkite za ukrasuvaweto zapo~naa u{te na po~etokot na mesecot dekemvri. Ve}e odamna se ~uvstvuva novogodi{nata atmosfera i se vr{at poslednite podgotovki za ovaa no}. Za novogodi{nite praznici neizbe`ni se tezgite na koi voobi~aeno se nudat lampioni, ukrasi, novogodi{ni ~estitki itn. Gradskiot plo{tad e ukrasen i so novogodi{na elka na koja najmnogu & se raduvaat decata. Koga sme kaj decata da spomeneme deka i ovaa godina kako i sekoja prethodna, niv }e gi poseti Dedo Mraz. I godinava tie }e bidat vo centarot na detskoto vnimanie. Za da ja po~uvstvuvaat novogodi{nata atmosfera i da imaat sredba so Dedo Mraz, za decata se pogri`i "Sojuzot za gri`i i vospituvawe na deca" na grad Skopje. Po toj povod priredbite }e se izveduvaat vo pove}e detski predu~ili{ni i u~ili{ni ustanovi. Priredbite za decata }e zapo~nat na 24 i }e traat s# do 31 dekemvri.

Koga golemata i malata strelka na ~asovnikot }e se poklopat }e go ozna~at doa|aweto na noviot milenium, toga{ site nie }e si nazdravime i }e si posakame SRE]NA NOVA GODINA da ni bide sre}na i beri}etna. Najludata no}, sigurno deka do krajot na `ivotot najmnogu }e ja pametat i dolgo }e raska`uvaat za nea, onie makedonski gra|ani koi re{ija da ja pominat vo stanstvo. I toa ne samo vo Evropa, tuku i vo drugi kontinenti. Onie koi se re{ija za vakvo ne{to velat deka ona {to }e se vidi i do`ivee vredi pove}e od cenata {to }e se plati. Se razbira deka toa se lu|e - biznismeni, za koi 875 dolari, na primer kolku {to e cenata za do~ekot na Novata godina vo Izrael, ne pretstavuvaat golem problem. Toa vsu{nost go potvrduvaat i dvete grupi od 66 patnici, koi{to na 27 dekemvri }e zaminat za Izrael. Na{ite gra|ani, se razbira ne site, vo ovaa no} }e mo`at da se vidat i vo Pariz. Od proda`bata na novogodi{nite aran`mani zadovolni se i turisti~kite agencii {irum dr`avava. Spored toa, Makedoncite novogodi{nite praznici }e gi pominat na Halkidiki, Budimpe{ta, Venecija, Instanbul i drugi mesta. No, golem del od na{ite gra|ani ovie praznici }e gi pominat vo na{ite restorani i hoteli. Odgovornite vo na{ite turisti~ki centri najavuvaat deka hotelite }e bidat polni. Nivnata cena ne zaostanuva mnogu zad stranskata. Snegot dobro im dojde na onie koi praznicite }e gi pominatvo hotelite na Mavrovo, Pelister, Kru{evo, [apka. Tie }e mo`at da di{at ~ist vozduh, da se skijaat i da u`ivaat vo snegot.

No, sekako deka ima i takvi koi ovaa no} }e ja pominat vo doma{na atmosfera. Vsu{nost i nema ni{to poubavo od doma, pokraj toploto {poret~e, vo pridru`ba na topla rakii~ka i neizbe`nata sarmi~ka. Da ne be{e ubavo doma, nema{e i Vlado Janevski da ja ispee pesnata "Samo doma si e doma, mi {epne sekoj drum, i kade i da odam so misli tamu sum... ". Za dobro raspolo`enie na onie koi }e ostanat doma }e se pogri`at mnogubrojnite radio i televiziski stanici so svojata raznovidna programa i muzika od sekakov `anr. Sekako deka tie ne treba da se razo~aruvaat, zatoa {to ne mo`ele da bidat del od onie koi zaminale vo stranstvo. Vsu{nost, koj spomna deka za do~ekot na Novata godina treba da se odi nekade. Pa, neli ima mnogu drugi pova`ni raboti od startuvaweto na noviot milenium. Ne znam, mo`ebi vredi, a mo`ebi i ne, da se dadat tolku pari za edna no}, a potoa da se gladuva cel mesec. Onie pak, koi Noviot milenium }e go do~ekaat na Gradskiot plo{tad vo Skopje, }e mo`at da si pominat ubava no} so na{ite estradni peja~i i umetnici.