Promocija na nova kniga

"MUZI^KO - ETNOLO[KI BISER NA MAKEDONIJA"

Pi{uva: Boris APOSTOLOV

Na 24.12. 1999 godina, vo Domot na ARM, vo izdanie na izdava~kata ku}a "NEOL" od Skopje, be{e promovirana "Muzi~ko - etnolo{kata razglednica na Makedonija" od gospodinot Tomislav Tanevski. Promotor na ovaa prekrasna kniga be{e in`. Tome Dimi{kovski - igraorec.

Iako ova e negova prva kniga, taa so svojata zrelost, stru~nost i so izborot na pretstavenite materijali pretstavuva vistinski biser koj zra~i so siot svoj sjaj. Dovolno e da se citiraat zborovite na akademik Vlastimir Nikolovski, eden od recenzentite, pa da se sfati zna~eweto na ovaa kniga:

"Ovaa publikacija pretstavuva, kolku {to mene mi e poznato, trud od unikatno zna~ewe vo na{ata etnomuzikologija koja na popularen na~in dava mo`nosti po{irokata op{testvenost da se zapoznae so duhovnite emanacii na na{iot gens..."

Na 142-te stranici, delumno vo kolor, pretstavena e muzi~ko-etnolo{kata karta, no i ruralnata arhitektura od etni~kata celost na Makedonija - Vardarska, Pirinska i Egejska Makedonija, kako i delot {to se nao|a pod Albanija.

Zaradi posebnite obi~ai kaj narodot, ovaa etni~ka celost na Makedonija e podelena na regioni, a gospodinot Tanevski uspeal da gi odbere najubavite biseri - kako narodni pesni, ora, prekrasnite narodni nosii i ornamenti, taka i prekrasnata arhitektura na makedonskata ku}a.

Inaku, knigata e pi{uvana dvojazi~no, na makedonski i angliski jazik, i e nameneta za po{irokata ~ita~ka publika, kako kaj nas, taka i za na{ite iselenici vo dijasporata, vo Evropa i prekuokeanskite zemji. No, taa e nameneta i za golemiot broj qubiteli na makedonskiot melos vo stranstvo. Paralelno so ovaa kniga, na Elektro - ma{inskiot fakultet vo Skopje e izraboten CD-rom, isto taka, dvojazi~en.

Na krajot, mo`eme da zaklu~ime deka bogatoto folklorno kulturno nasledstvo na Makedonija ne mo`e da se sobere vo edna kniga, no daj bo`e da imame u{te mnogu vakvi knigi, so koi na na{ite idni generacii }e im poka`eme koi sme i {to sme na ovoj svet.