Odr`ana tradicionalnata novogodi{na sredba na Premierot so pretstavnicite od verskite zaednici i religioznite grupi

"MAKEDONIJA E BO@JO ^UDO"

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Pretstavnikot od Protestantskata crkva, koj mu ~estita{e na gospodinot Boris Trajkovski na izborot za pretsedatel istakna: "Mnogu se raduvam {to eden od nas (protestantite m.z.) ima i od taa strana (se misle{e na gospodinot Boris Trajkovski m.z.) , bidej}i mnogu malku mesto be{e odvojuvano vo mediumite za pretstavnicite i vernicite od ovaa verska zaednica"

Na 24 dekemvri se odr`a tradicionalna novogodi{na sredba na Premierot so najvisokite velikodostoinstvenici na MPC i pretstavnicite od verskite zaednici i religioznite grupi, na koja prisustvuva{e i pretsedatelot na R. Makedonija, gospodinot Boris Trajkovski. Vo svoeto obra}awe pred petnaesetina sve{teni lica premierot, Qub~o Georgievski re~e "Pravo bo`jo ~udo e spasot na Makedonija vo edna takva te{ka situacija kako {to be{e kosovskata kriza i jas mo`am da ka`am deka site nie koga go gledame krajot na ovaa godina, mo`eme da ka`eme deka sme zadovolni {to vaka zavr{ija mnogu raboti. Makedonija, sigurno nema{e da pomine pokraj takvi te{ki situacii, dokolku Gospod Bog ne n# gleda{e, ne n# blagoslovuva{e".

Premierot pobara od pretstavnicite na verskite zaednici prodol`uvawe na verskata tolerancija, kako na~in na `ivot vo dr`avava s# so cel, za poubav i pomiren `ivot na site gra|ani. Toj me|u drugoto pora~a: "Vo va{ite molitvi da go spomnuvate imeto na Makedonija, so spomnuvaweto na imeto na Makedonija, vo va{ite molitvi i verski obredi site nie zaedni~ki da vlezeme so eden nov duh vo noviot milenium, bidej}i bez vera i duh nema blagosostojba".

Svoe obra}awe na sredbata ima{e i Poglavarot na Makedonskata pravoslavna crkva, Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g. Stefan, koj istakna:"Bo`i} e praznik na mirot. Bo`i} e praznik i Den na pomiruvaweto me|u Boga i ~ovekot, a ovogodi{noto ~estvuvawe na ovoj praznik ima jubilejno zna~ewe, bidej}i se navr{uvaat 2000 godini od prisustvoto na Crkvata Hristova na zemjata, 2000 godini od ra|aweto na Boga vo ~ove~ko telo i 2000 godini od mereweto na vremeto vo zaedni~koto `iveewe so boga".

Joakim Herbut, biskupot na Katoli~kata crkva vo svojot pozdraven govor me|u ~estitkite {to bea upateni po povod bo`i}nite praznici na katolicite i na pravoslavnite hristijani, kako i ramazanskite praznici na muslimanite, pora~a po~esto da se odr`uvaat vakvi sredbi so pretstavnicite od vlasta.

Svoe obra}awe imaa i drugite pretstavnici od verskite zaednici me|u niv i pretstavnikot od Protestantskata crkva, koj mu ~estita{e na gospodinot Boris Trajkovski na izborot za pretsedatel i istakna: "Mnogu se raduvam {to eden od nas (protestantite m.z.) ima i od taa strana (se misle{e na gospodinot Boris Trajkovski m.z.) , bidej}i mnogu malku mesto be{e odvojuvano vo mediumite za pretstavnicite i vernicite od ovaa verska zaednica".

Vo prodol`enieto na sredbata be{e prireden prigoden koktel. Pretsedatelot na R. Makedonija za novinarite izjavi: "Siot bo`ji blagoslov i Bog da ni dade edna mirna godina kade {to gra|anite }e mo`at da gi osetat blagodetite od ona koe do sega im be{e vetuvano, pred s# mirot i da se oseti ekonomskata sostojba".