Boris Stojmenov, eks-minister za finansii

"AKO NE IM SE DOPADNAM NA GEORGIEVSKI I DIMOVSKA ]E BIDAM FRAKCIJA"

Vo vrska so negovoto neizbirawe vo noviot sostav na Vladata, eks-ministerot za finansii Boris Stojmenov za mediumite izjavi:

Me postavija na 8 dekemvri, a po~aa da me menuvaat ve}e vo tekot na 30 januari. Se postavuva pra{aweto zo{to jas dojdov za minister na finansii? Dojdov zatoa {to sakav ne{to da napravam vo dr`avata vrz baza na programskite opredelbi na VMRO-DPMNE, ~ij avtor bev jas. Sakav vo Makedonija da ima socijalna pravda, da se za{titat gra|anite, da im se pomogne na iljadnici roditeli koi baaraat rabota za svoite deca. Sakav da se borime protiv mitoto i korupcijata, koja e navlezna vo site pori na `ivotot, da izvr{ime revizija na privatizacijata, kako eden ~in koj gi onepravda site gra|ani na Makedonija. Da bidam iskren, sakav da im pomognam na ~lenovite i na simpatizerite na VMRO-DPMNE koj vo poslednite devet godini bea onepravdani za{to tie te{ko dobivaa rabota i pomo{ od dra`vata. Tie pra{awa sakav da gi postavam na Vladata, no nikoga{ ne uspeaja da dojdat na dneven red. Duri mi be{e zabele`ano zo{to go re{ivme pra{aweto na zgolemuvawe na penziite iako za mene toa dokraj ne e re{eno.

Stojmenov zboruva{e za sostojbite vo VMRO-DPMNE i mo`nosta za frakcionirawe vo negovata partija.

Stepenot na demokratijata vo partija, VMRO-DPMNE, e na mnogu nisko nivo, {to e slu~aj i so drugite partii, a seto toa se prenesuva vo dr`avata. Pra{awe e dali ima demokratija i vo dr`avata? Jas se vra}am od tamu od kade {to dojdov, nema da gi zaboravam ~lenovite nitu programskite opredeli na VMRO-DPMNE, pa sigurno nema da ja zaboravam nitu Makedonija i }e prodol`am da se boram za nea. Jas sum vo VMRO ne poradi Qub~o Georgievski i Dosta Dimovska, tuku poradi programkite opredeli na partijata i za toa }e se boram. Ako toa im pre~i na Georgievski i Dimovska, toga{ }e bidam frakcija, no jas ne se smetam za frkcija. Ako se menuvaa tie opredelbi, toga{ ima frakcija, ako ne, toga{ jas sum na nivno ~elo.