Pavle Trajanov, eks-minister za vnatre{ni raboti

"NEMA POTREBA DA OSTANAM VO MVR"

Nasproti Stojmenov, porane{niot minister za vnatre{ni raboti Pavle Trajanov, izjavi deka: Nie razgovaravme podolgo vreme i jas insistirav na toa razgovorite da se zadr`at okolu pra{aweto za ostanuvawe vo Vladata ili ne. Se razgovara{e za konceptite na novata Vlada i kako treba da dejstvuva MVR. Dotuka mo`am da komentiram, a podetalni informacii za izborot i profilot na novite ministri treba da dade Premierot.

Se podgotvuvam za li~en politi~ki anga`man, me|utoa definitifno s# u{te ne sum odlu~il, taka {to narednive denovi i nedeli }e se opredelam za moeto politi~ko anga`irawe. Vo MVR se vrabotiv kako pripravnik, a zavr{iv kako minister, taka {to mislam deka nema potreba ponatamu da ostanam vo MVR.