Izbrana novata Vlada na Republika Makedonija

I OVOJ SOSTAV NA VLADATA E SPOSOBEN ZA GAFOVI

Pi{uva: Ceko BELOGRADI[KI

  • Na 27 dekemvri vo 23 ~asot i 50 minuti so 72 glasa za, 17 protiv i 2 vozdr`ani be{e izbrana novata Vlada na RM. I ovaa kako i prethodnite sednici se poka`a deka pratenicite seriozno ne si ja sfatile prateni~kata obvrska i gi zloupotrebile svoite rabotni obvrski. Za prisutni se registrirani 98, a od niv glasa 91 pratenik. Se postavuva pra{aweto: Kade bea i zo{to ne glasaa sedum pratenici, regitrirani kako prisutni?

Na 27 dekemvri 1999 godina, Sobranieto na Republika Makedonija ja izbra novata Vlada, treta po red (vklu~uvaj}i ja i majskata rekonstrukcija, koga bea smeneti ministrite: \or|i Naumov, Vladimir Xabirski, @anko ^ado i Stojan Bogdanov) na Republika Makedonija, predvodena od Qub~o Georgievski.

Po me|upartiskiot dogovor, na 23 dekemvri 1999 godina, Qub~o Georgievski podnese ostavka. Na 25 dekemvri, od pretsedatelot na RM Boris Trajkovski go dobiva mandatot kako kandidat na partijata koja ima najmnogu pratenici vo Parlamentot, a na 27 dekemvri vo 23 ~asot i 50 minuti so 72 glasa za, 17 protiv i 2 vozdr`ani be{e izbrana novata Vlada na RM. I ovaa kako i prethodnite sednici se poka`a deka pratenicite seriozno ne si ja sfatile prateni~kata obvrska i gi zloupotrebile svoite rabotni obvrski. Za prisutni se registrirani 98, a od niv glasa 91 pratenik. Se postavuva pra{aweto: Kade bea i zo{to ne glasaa sedum pratenici registrirani kako prisutni?

Ovaa Vlada, sobir na lu|e so somnitelni politi~ki, diplomatski, rakovodni kvaliteti, so isklu~ok na Nikola Gruevski, Milijana Danevska i u{te eden-dva ministri, nema da gi zadovoli barawata na gra|anite na Makedonija, stabilizirawe na sostojbite i poleka zajaknuvawe na celukupnata op{testveno-ekonomska i politi~ka sostojba.

Se postavuva pra{aweto, zo{to i po devet godini, pretsedatelot na VMRO-DPMNE, Qub~o Georgievski s# u{te slepo e vrzan za Dosta Dimovska, koga poradi nea zaminaa vidni kadri, se pojavi bojkot i obid za nejzino otstranuvawe od Partijata i dr. Denes javnosta i golem broj ~lenovi baraat nejzino smenuvawe i namaluvawe na ingerenciite, bidej}i istata napravi katastrofalni partiski i rakovodni postavuvawa. @ena koja ne uspea da ostane asistent na Univerzitetot "Sveti Kiril i Metodij", ne saka kvalitetni lu|e da dojdat vo Partijata i da ja zasenat. Toa i sega se slu~i, ja nametna svojata volja nad Georgievski, za da go otstrani svojot sopernik, eks-ministerot za finansii Boris Stojmenov.

Gafovi }e ima i ovoj sostav na Vladata, bidej}i vo nea ostanaa, Aleksandar Dimitrov, koj ne n# odbrani od "homoseksualitetot", pri sredbata so gr~kiot minister za nadvore{ni raboti na Grcija, Teodoros Pangalos; Nenad Novkovski go "rascveta" Ministerstvoto za obrazovanie vo nego vnesuvaj}i poetski govori i ~ipovi, a sega i naukata }e ja postavi na nivo od 1948 godina; Martin Trenevski i ponatamu prodol`uva so svoeto kameleonstvo i nepromislivi postapki; Vasil Tupurkovski }e prodol`i da deli blanko-dogovori i }e ja donese milijardata. Ramo da ramo, do ovie ministri ima u{te nekolku, koi }e "rascvetat" humorot i satirata vo Makedonija. Neka ni se na zravje, novata Vlada i novite ministri.