Razmisluvawa me|u dve dremnuvawa

PASTIR ILI OV^AR

Dreme: Slobodan DON^EVSKI

Denes e nedela, dremam i razmisluvam vo voobi~aenoto vreme, odnosnonekade vo popladnevnite ~asovi. Se znae deka site lu|e vo svetot dremat, no dali site vo tie momenti ne{to razmisluvaat ne mi e poznato. @ivotnite isto taka dremat, no za {to toga{ razmisluvaat ne mi e jasno. Znam samo deka vo tie momenti za politika ne razmisluvaat, bidej}i nemaat politi~ki partii, nemaat parlament nitu pak Vlada. Mo`ebi imaat ministri, no i toa ne mi e poznato. Ne mi e jasno zo{to lavot go narekuvaat "car" na `ivotnite koga toj ne vodi smetka za nivniot socijalen i materijalen status, ne se gri`i za nivnata egzistencija i voop{to za nivnoto obrazovanie i kultura. Edinstvena negova cel e da gi jade, odnosno uni{tuva, {to zboruva deka toj e proglasen za car spored silata, a ne spored pametot. Ako kaj `ivotnite edinstven car e lavot, nie lu|eto imame mnogu carevi, kralevi, generali i dou{nici. Sekoja ~ove~ka sorta si ima svoj car, koj za razlika od lavot e promenliv na sekoi 5 godini. Denovive i moeto pleme izbra nov car, no pak ne mi e jasno dali e izbran spored intelektualnite sposobnosti ili spored silata. S# si mislam deka e izbran so sila i spored silata, bidej}i izborniot ritual (spored ne mnogu upatenite), se odvival iznasileno. Jas ne znam dali e toa taka ili ne e, bidej}i kako i porano {to pi{uvav od politika ne se razbiram. Kako i da e, sega si imame i nie car, koj veruvam deka za razlika od lavot nema da misli da n# uni{tuva, tuku `ivi i zdravi }e n# povede vo noviot milenium, a mo`ebi do krajot na mandatot }e n# odvede i na mese~inata.

Razmisluvaj}i me|u dve dremnuvawa, po~ituvani ~itateli, se fativ kako sam sebesi si kontriram. Vo edno od predhodnite moi pisanija rekov deka na intelektualen plan me|u `ivotnite i "~ovecite" nema posebna razlika. Ovoj pat velam deka ne e taka. Lavot kako car na `ivotnite nema pamet, tuku samo sila. Toa se doka`uva so faktot, koga lavot - car }e ostari, noviot {to }e go zazeme negovoto mesto go uni{tuva ili eventualno go proteruva vo pusti gori kade {to toj osamen i gladen brzo umira. E, kaj na{ite carevi ne e taka. Na{iot mlad car, koga go zameni stariot, se pregrnuvaa i baknuvaa i zaedno si pieja kafe. Na stariot car mu dadoda s# {to mu treba i ponatamu da si caruva, no ovoj pat bez obvrska ne{to da napravi za svoeto pleme ili pak da mu se me{a vo rabotata na mladiot car. Ova e jasen primer deka ima razlika me|u `ivotnite i "~ovecite", zna~i deka carevite pri promenata ne se proteruvaat ili uni{tuvaat, tuku i ponatamu si ostanuvaat carevi. A toa koj kolku izel ili ne napravil, ili koj kolku }e napravi ili izede ne e va`no. ^ovecite i ponatamu }e si bidat toa {to s#, so taa razlika {to nekoi s# pove}e, }e se pribli`uvaat kon `ivotnite, a nekoi s# pobrzo }e se oddale~uvaat od niv. Vo sekoj slu~aj zemjata, vodata i vozduhot i ponatamu }e si postojat bez razlika dali site `ivi su{testva }e bidat `ivotni, marsovci, lu|e i `ivotni ili pak nekoja nova zasega nedefinirana materija.

Ako zabele`uvate, po~ituvani ~itateli, vo ovie moi razmisluvawa go nema magareto. Vo posledno vreme moite pretpostaveni po~naa da mi zabele`uvaat zo{to postojano se vrtam okolu nego. Moram da ka`am deka najdobrite drugari se tie so koi ste se dru`ele vo detstvoto. Vo moeto detstvo vo seloto najmnogu drugaruvav so magareto Marko i normalno e najmnogu da si spomnuvam za nego. Navistina i vo gradot podocna zapoznav i drugaruvav so mnogu drugi magariwa, no toa e ne{to drugo. Site tie magariwa pove}e {teta mi nanesuvaa otkolku da mi pomognat. Ima{e i takvi koi }e si voobrazea deka od magariwa stanale kowi, pa silno }e me ritnea nanesuvaj}i mi dlaboka bolka. Koga }e svatea deka bez razlika {to samarot im e nov, ne mo`at da bidat ni{to drugo osven magariwa, se vra}aa, se izvinuvaa i se podmestuvaa da gi javnam. Na nekoi im prostuvav, no ne gi javnuvav, a od nekoi begav i begam i deneska. Neka mi prostat tie {to mi zabele`uvaat deka postojano mislam na magariwata. Vetuvam deka ponatamu }e mislam i na ovcite, kowite, sviwite, lisicite, me~kite, volcite, a bogami i na lavovite. Nekoj }e re~e kade se "~ovecite" vo ovie moi dremlivi razmisluvawa? Odgovorot e daden vo moite predhodni dremewa koga ka`uvav deka s# e izme{ano, taka {to dali ednite se edno, a drugite drugo nema golema razlika.

Ova moe razmisluvawe go potvrdi i Parlamentot na moeto pleme koga se izvr{i promena na lavovite, odnosno carevite. Najavuvaj}i gi i pozdravuvaj}i gi prisutnite gosti, klimaviot spiker na krajot najavi i pozdravi i eden pastir. Znam deka toa "pastir" na na{ki e ov~ar i se pra{uvav zo{to go najavi kako pastir, a ne ov~ar. Podocna taka dremlivo razmisluvaj}i go najdov odgovorot. Dojdov do zaklu~ok deka ov~ar e tesna specijalizirana profesija koja se zanimava so eden vid na `ivotni, a toa se ovcite. Pastir mu doa|a profesija koja ima rabota so pove}e `ivi su{testva koi pasat treva. Bidej}i vo parlamentot ne bea samo ovcite, tuku ima{e i drugi pasa~i, sigurno za toa klimaviot spiker doti~niot go najavi i pozdravi kako pastir. Navistina toga{ i tamu ima{e i mesojadni `ivi su{testva, no bidej}i bea priustni dvata cara (dvata lava), a ima{e i nekolku mali lav~iwa, za pastirot i za pasa~ite, ne postoe{e nekakva opasnost.

Mo`ebi ne sum vo pravo, po~ituvani ~itateli, no jas ne mo`am da razmisluvam nad mojata intelektualna sposobnost i so sila od magare da se pravam kow, pa bez potreba i so sila da ritam i tamu kaj {to mo`am i tamu kaj {to ne mo`am. Ako ne sum vo pravo neka mi prostat site pasa~i {to mislat deka ne se pasa~i, tuku mesojada~i ili obratno, a isto taka neka mi prostat pastirite i ov~arite. Gi uveruvam deka ne gre{am namerno tuku od neznaewe. Vpro~em, neli vo prethodnoto dremewe rekov deka ministerot za obrazovanie otkril deka obrazovanieto do sega ni bilo nepotpolno i pogre{no postaveno. Zatoa {to pogre{no sum vospituvan i {koluvan jas ne sum vinoven, tuku sistemot na obrazovanieto. Site znaeme deka za tu|i gre{ki ne se odgovara, {to zna~i deka i mene ne treba da me obvinuvate. Da se nadevame deka obrazovniot sistem }e ni profunkcionira spored potrebite na vtorata polovina na noviot milenium i vo moeto dremewe vo idniot broj nema da gre{am, a toga{ ~itajte me pak.