Bonton: Vo presret na novogodi{nite praznici

VREME NA PODAROCI

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Podaruvaweto e ubav obi~aj vo koj podednakvo u`ivaat i onoj koj{to podaruva i onoj koj go prima podarokot, no samo ako navreme ste nabavile s# {to ste naumile i ako ne ste preterale. Pridr`uvajte se na ednostavniot bonton na podaruvawe:

- Olesnete si go snabduvaweto na podaroci taka {to doma }e napravite spisok na li~nostite na koi{to treba ne{to da im kupite. Ako za nekoj ve}e imate ideja {to }e mu podarite, toa zapi{ete go pokraj negovoto ime.

- Podarocite moraat da bidat vo soglasnost so va{ite mo`nosti, no i so vkusot na li~nosta na koja{to & podaruvate. Skapoceniot poklon, kolku i da e ubav i vreden, na onoj na koj mu go podaruvate, mo`e da se po~uvstvuva neprijatno, zapra{uvaj}i se dali vi vozvratil so ista mera.

- Podarokot neretko e simbol, dokaz deka na nekogo ste mislele. Poprivle~en e dokolku pretstavuva interesna dosetka, otkolku ako e skapocen. Ova e mo`nost na najbliskite da im gi ispolnite porane{nite `elbi, a za site ostanati potrudete se da pronajdete ne{to {to }e bide vpe~atlivo.

- Na delovnite partneri podarete im ne{to prakti~no, na primer tefter, zapalka, futrola za nao~ari ili tabakera. Bra~nite partneri znaat koj{to saka, pa mo`at da si podaruvaat i najintimni raboti, od dolna obleka do parfemi. Za prijatelite i prijatelkite nikoga{ nemojte da kupuvate parfemi zatoa {to ne znaete to~no koj parfem go sakaat. Vo zavisnost od va{ata bliskost so onoj za koj kupuvate, birajte go i podarok. Toj mo`e da bide "bezli~en", ako ne ste premnogu bliski i intimni. Mom~eto i devojkata si daruvaat eden na drug interesni sitnici koi{to ja potvrduvaat nivnata me|usebna privrzanost: od nakit, poster, kniga, do CD, ukrasni kutii i sli~no. Postarite li~nosti sekoga{ tvrdat deka ni{to ne im treba na {to sekako, vie nema da obrnete vnimanie. Na va{ata majka dobrodojdena }e i bide topla no}nica, vle~ki ili ra~ni raboti, ako so niv se zanimava.

- Koga odite vo poseta na Bo`ik ili ostanatite prazni~ni denovi, namesto buket cve}e, odnesete nekoja bonbowera ili {i{e dobro vino.

- Mnogu ubavi i prakti~ni podaroci mo`ete da napravite i sami, }e za{tedite, a tie pokloni }e imaat pogolema vrednost dokolku gi izrabotite so svoi race.


PODAROCI ZA DOBRI @ELBI

I najmalata sitnica ubavo }e izgleda dokolku se spakuva rasko{no.

1. TUL - pakuvaweto so crven tul, ma{na od ista boja i so golema ~estitka. Taka mo`ete da spakuvate nekoi ukrasni predmeti.

2. KNIGA - hartija so mermerna {ara i granka od polzavec se idealna "obleka", ako na nekoj sakate da mu podarite kniga.

3. KUTIJA NA KUTIJA - gotovite kartonski kutii treba da se oblepat so samolepliv, zlaten, plasti~en tapet, pa na niv da se zacvrsti temno-modra ukrsna ma{na.

4. ROMANTI^NO - poklonot zamotajte go so ukrasna hartija. Na ednata strana zalepete hartiena ~ipkasta podloga niz koja samo od ednata strana }e provle~ete tenka violetova traka.

5. ELEGANTNO - od crvena i sina ukrasna hartija bez sjaj napravete golemi vre}i~ki (moraat da bidat zna~itelno pogolemi od podarocite). Dve hartieni ukrasni podlogi obojte gi so zlatna boja, na niv ispi{ete gi imiwata na onie za koi se nameneti podarocite, a potoa zalepete gi na vre}i~kite.