Intervju so Vlatko i Silvi - "Silvi bend"

PRVO QUBOVTA, A POTOA MUZIKATA

Pi{uva: Dejan POPOVSKI

  • Ne smeeme da dozvolime na{ata publika da bide izmamena na koj bilo na~in. Nie sme mo`ebi najprofesionalniot bend koj raboti vo Makedonija i od tie pri~ini sekoj priod kon ne{to e pove}e od profesionalen. Sekoj nastap na nekoj festival e osmislen. Koga razmisluvavme za cenata na na{iot kompakt-disk, jas i Vlatko rekovme, cenata }e bide taa, samo 320 denari, {to za originalni diskovi navistina e mala cena, no sakavme, i sakame albumot na "Silvi bend" da go imaat mnogu lu|e vo Makedonija.

Ako barem edna{ dojdete vo prekrasniot stan na Silvi i Vlatko vo naselbata Kozle vo Skopje, }e imate i {to da vidite. Neverojatna skladnost na seto toa {to e smesteno vo nego, no i skladnost vo odnosite pome|u ovie dvajca umetnici, koi pove}e godini se vo brak. Imaa bezbroj nastapi na razni festivali, mnogu hitovi, a od neodamna i CD na koe se snimeni site nivni uspesi.

Silvi ili Silvana Mu~i} e po poteklo od Ni{, mnogu mila li~nost. Vlatko Plevne{ e ohri|anec, sekoga{ prijaten i dobar sogovornik. Tretiot ~len na semejstvoto e malata Dea koja, kako i site deca e palavo devoj~ence, a bidej}i e edna, "mora" da bide takva. Vo stanot se ~uvstvuva{e prednovogodi{na atmosfera, so bogato nakitena elka i so s# drugo {to asocira na doa|aweto na Novata godina. Silvi i Vlatko se vistinski profesionalci vo rabotata i seto toa pridonesuva nivnata kariera da trae navistina dolgo.

Kako po~navte i kako dojde do formiraweto na "Silvi bend"?

VLATKO: Za s# e "vinovna" ovaa prekrasna ni{lijka koja bukvalno me zavede...

SILVI: Tie godini jas dojdov vo Skopje da studiram, se sretnav so Vlatko koj me osvoi na nekoj na~in i....

I se rodi sorabotka... Qubovna ili delovna be{e vrskata na po~etocite ili?

VLATKO: Prvo se rodi qubovta, a potoa sorabotkata na muzi~ki plan. Silvi prekrasno pee, a jas toga{ rabotev vo eden bend koj se vika{e "Tao". So ovaa grupa gi pridru`uvavme mnogute yvezdi od toga{na Jugoslavija, najmnogu Zdravko ^oli}. Podocna jas ~lenuvav vo "Kalispi bend" i sum u~esnik na prviot nivni album izdaden za Zalo`ba pri RTV Qubqana zaedno so Kaliopi i Romeo Gril...

SILVI: Se zapoznaeme so Vlatko, koj ima{e nekoj poseben {arm, se rodi qubov koja trae i den-denes. Be{e interesno vo sekoj slu~aj...

Podocna nastana i "Silvi bend", grupa koja ostava ubavi belezi vo zabavnata muzika vo Makedonija.

VLATKO: To~no taka. I ponudiv nekoi pesni na Silvi i koga slu{nav kako pee, rekov toa e toa {to mi treba, bev voshiten.

SILVI: Taka zapo~na taa qubovna-delovna idila i site raboti {to sledea se delo na nas dvajcata i na site sorabotnici so koi sme sorabotuvale dosega.

Se pojavuvate na mnogu festivali i ja osvojuvavte publikata. Dali nezaboravnata "Angeli me nosat" ispeana na Makfest pretstavuva presvrtnica i istorisko zna~ewe za vas?

VLATKO: Bi mo`elo da se ka`e deka e taka. Taa pesna ili toj hit koj s# u{te trae, i }e trae bez somnenie, ne slu~ajno e staven kako hit koj go otvora na{iot kompilaciski album "Najdobroto od Silvi bend".

SILVI: Toa e pesna koja ponesuva na nekoj na~in i vo sekoj slu~aj e besmrtna.

Kade s# imate nastapuvano?

VLATKO: Moram da priznaam deka samo {to ni trgnaa rabotite da storime ne{to pove}e vo toga{na Jugoslavija, po eden od nastapite na MESAM, Jugoslavija se raspadna. Ve}e znaeme {to s# se slu~uva{e i ponekoga{ iskreno `alam {to mora{e taka da bide. Mo`e{e toa na mnogu poubav na~in da se re{i.

SILVI: Kako {to re~e Vlatko, po eden nastap na renomiraniot festival MESAM vo Belgrad, okolu nas se vrtea mnogu menaxeri i ni nudea sorabotka, no podocna {to s# slu~i navistina be{e u`asno i sakam toa {to poskoro da go zaboravam.

Kolku {to mo`am da zabele`am Silvi odli~no go vladee makedonskiot jazik?!

VLATKO: Silvi e inteligentna i mnogu na~itana. Taa mo`ebi podobro zboruva makedonski od mnogu lu|e, koi se Makedonci.

SILVI: Mnozina mi rekle deka odli~no go vladeam makedonskiot jazik i iskreno sakam da zboruvam makedonski. Jas sum sigurna deka i pri peeweto nikoga{ ne sum pogre{ila vo izgovorot i vo akcentot na nekoi zborovi. Imalo mnogu slu~ai na peja~i koi peele na makedonski od porane{nite ju-prostori na koi mora da im se zabele`i nekoj propust, kaj mene toa go nema.

Na albumot /CD/ na koj se va{ite najdobri hitovi navistina dolgo ~ekavme. Be{e najavuvan nekolku pati, ama duri neodamna se pojavi vo proda`ba. Vo {to be{e problemot?

VLATKO: Da bidam iskren, ne sakavme na{iot kompakt disk da bide napraven na nekakvi kompjuteri i snimen na CD romovi. Sakavme da izdademe vistinski CD koj sodr`inski ubavo }e bide ispolnet, a i vizuelno }e izgleda fantasti~no. Se razbira deka uspeavme vo toa. Na{iot disk izgleda onaka kako {to posakuvavme jas i Silvi i sre}ni sme poradi toa.

SILVI: CD-to e pe~ateno vo Germanija, na nego so sedumnaeset na{i najubavi pesni, gi ima site tekstovi na pesnite, ima mnogu fotografii od mene i Vlatko. Napravivme kompakt-disk na koj samite sme gordi, a veruvam deka i onie {to }e go kupat }e bidat zadovolni.

Kompakt-diksot se prodava so relativno niska cena za razlika od ostanatite CD koi se raboteni na nekoj eksluziven na~in, za{to?

VLATKO: Poznato e deka Makedonija e mal diskografski pazar i ako cenata e visoka efektot }e bide mal. Nie se odlu~ivme na{iot disk da bide pristapen za sekogo i sekoj da go ima, zatoa i cenata e taa {to e.

SILVI: Nie ne smeeme da dozvolime na{ata publika da bide izmamena na koj bilo na~in. Nie sme mo`ebi najprofesionalniot bend koj raboti vo Makedonija i od tie pri~ini sekoj priod kon ne{to e pove}e od profesionalen. Sekoj nastap na nekoj festival e osmislen. Koga razmisluvavme za cenata na na{iot kompakt-disk, jas i Vlatko rekovme, cenata }e bide taa, samo 320 denari, {to za originalni diskovi navistina e mala cena, no sakavme, i sakame albumot na "Silvi bend" da go imaat mnogu lu|e vo Makedonija.

Minatata godina na Evrofest se pojavivte vo edno novo izdanie, mnogu pomoderno. Pesnata "Me poluduva{" stana golem hit, a spotot za istata e eden od najvrtenite vo momentov kaj nas. Dali i natamu "Silvi bend" }e sledat nekoi trendovi soodvetni za muzi~kite zbidnuvawa denes?

VLATKO: Na Evrofest minatata godina napravivme presvrtnica vo na{ata kariera i toa se poka`a kako uspe{no. Site zname deka "Me poluduva{" bukvalno stana mega-hit kaj nas, {to n# raduva.

SILVI: Sekako deka }e prodol`ime so takvi moderni pesni, no nema da gi zaboravime i na{ite privrzanici koi gi sakaat baladite so koi nie sme i poznati. Primerot so "Angeli me nosat" i sli~ni hitovi koi se nao|aat na na{iot album.

Kakvi se planovite na "Silvi bend" za 2000 godina odnosno za po~etokot na noviot milenium (po~nuva vo 2001 godina)?

VLATKO: Planovi ima mnogu. U~estvo na festivali, nastapi niz Makedonija.

SILVI: Sekako eden, ili pove}e koncerti vo Skopje na koj }e bideme nie so na{ite gosti. No, ima vreme i za toa vreme }e s# poka`e {to sakame da napravime.

Nekoja poraka za kraj na ovoj razgovor za site koi gi sakaat "Silvi bend"?

SILVI: Nikoga{ pove}e da ne se slu~i toa {to se slu~uva{e vo mojata zemja Jugoslavija, a Makedonija kako moja nova tatkovina da bide sekoga{ vo mir i blagosostojba. Im posakuvam na site lu|e da bidat sre}ni i veseli i 2000 godina da im donese mnogu sre}a. Istoto se razbira go posakuvam i na site {to gi sakaat "Silvi bend".

VLATKO: Im posakuvam na site da bidat sre}ni i veseli. Vo Novata godina da ima pove}e qubov i dru`ewe i godinata na site da ni bide zdrava i beri}etna.