VERATA NA[A RISJANSKA

PRAZNIKOT NA SVETECOT SV. NIKOLAJ NAJSVE^NO PROSLAVEN VO ZEMJAVA I DIJASPORATA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Da se zboruva za sv. Nikola, pretstavuva simbol za vtor Bo`ik. Na Zapad vo katoli~kata, protestantskata i pravoslavnata crkva, me|u vernicite pretstavuva sinonim za Dedo Mraz i tokmu toa e najpravilnoto proslavuvawe, za{to Sv. Nikola e toj zimski mit na radosta, na bo`estvenata qubov, Hristovoto bo`estvo i Nova godina. Kaj nas Sv. Nikola se proslavuva samo kako doma{na slava, najmnogu e zastapena vo hristijanskite pravoslavni domovi. Pove}eto od naselenieto od R. Makedonija go proslavuva ovoj, eden od najgolemite pravoslavni svetci i e zastapen kako doma{na slava vo sekoj tret dom. Toj e simbol na qubovta, na radosta vo semejstvoto i me|u lu|eto nasekade vo pravoslavniot svet. Sv. Nikola e isto taka patron na mornaricata, mornarite, zatoa {to se smeta za ~uvar na morskata {ir i moreplovcite vo koi spa|a i brodarstvoto i s# {to e vo voda. Vo Skopje ja posetiv novata, nedoizgradena crkva "Sv. Nikola" koja so svojot nadvore{en izgled pretstavuva vistinski kamen cvet, a vnatre{no, vistinsko raspetie na grdost i grev. Pominaa pet godini kako se zavr{eni grade`nite raboti, a vnatre e vistinsko buni{te i s# u{te ne se najde eden pameten ~ovek, dobar hristijanin da se zapra{a {to stanuva so ovaa zapustena crkva, edinstvena vo gradot, vo Skopje-Sever koja pove}e od pet godini nemo gleda kon neboto osamena i bara molitva i pomo{ od Gospoda. Svoina e na prohijata na crkvata "Sv. \or|ija" od nas. ^air i pet godini se sobiraat prilozi, narodot vlo`uva pari, a nekoi ve}e vlo`ija pove}e pari so postavuvaweto na kamen-temelnikot, na biv{ite tatkovci na parohijata "Sv. \or|ija", nas. ^air so gradona~alnikot, vernicite od Skopje-Sever, mitropolijata, i dr. kako da ja zaboravija ovaa crkva. So doa|aweto na noviot mlad stare{ina na ovoj naveden hram otecot Zoran Stamenkovi} koj e eden od tvorcite i inicijator na prekrasniot hram i kambanarijata "Sveti Kiril i Metodija" vo s. Stajkovci, Skopsko. I so noviot stare{ina na hramot "Sv. \or|ija" i dobrobitnoto sve{tenstvo kako doma}ini }e storat s# za voskresnuvawe na ovoj hram. Se nadevam, a voedno sakam da gi razbudam zaspanite ~uvstva na gradona~alnikot na op{tina ^air so svoite sovetnici, da dojde da vidi vo kakva sostojba e crkvata, iako mi e preneseno deka VMRO od op{tinskiot centar ^air ima podareno golemo yvono za kambanarijata na crkvata.

Go pokanuvam voedno i go molam da dojde i da ja vidi ta`nata slika na ovaa prekrasna crkva, na{iot novoizbran arhiepisop i poglavar g.g. Stefan, koj sigurno }e stori s# za nejznoto dograduvawe. Na{iot drag otec Zoran, kako mlad sve{tenik, ve}e ja otpo~na svojata zamisla i svojot proekt so ras~istuvaweto na dvorot, so urnuvaweto na nepotrebnite objekti, nejzinoto ograduvawe, obrazuva bratstvo, odnosno odbor na crkvata i }e gi sobere site zainteresirani okolu nejzinoto zavr{uvawe vo prvoto leto na noviot milenium. Trudoqubiviot sve{tenik, kako i stare{ina na hramot-doma}in "Sv. \or|ija", otec ^edo Xepi~ }e napravat edna po{iroka akcija kaj vernicite za sobirawe na sredstva, vo samata naselba i po{iroko. ]e gi aktiviraat pretprijatijata vo op{tinata, sponzori i ktitori i so pomo{ na gradona~alnikot, sovetnicite, kako i so pomo{ na Mitropolijata, na petgodi{niot son ovaa crkva, neophodna vo ovoj specifi~en kraj, najposle da si go dobie svojot bo`estven sjaj. Na vodosvetot i se~eweto na slavskiot kola~ {to se odr`a na denot "Sv. Nikola", 19.12. 1999 godina samiot patron, vo polnata crkva od vernici ja vidov vistinata za ovaa crkva, iako vnatre vo edna stra{na polo`ba, so dupki i |ubre, so rasfrlan grade`en materijal, taa di{e{e duhovno kon svojot sinonim i patron sv. Nikola. So nade` deka vo noviot milenium do 2000 godina i jubilejot na Hristovoto ra|awe ovaa retka crkva za gradot so ova vozveli~eno ime }e bide doizgradena i osvetena. So novata kambanarija {to treba itno da se izgradi gi orosi so radost i so svoeto eho site `iteli i vernici na ovaa mnogunacionalna naselba. Mu po`eluvame na noviot stare{ina, otec Zoran Stamenkovi}, i na spomnatite vo op{tinata i Parhojata i so blagoslov na na{iot drag i po~ituvan poglavar Negovoto bla`enstvo g.g. Stefan, da go osvetlat i da go vdahnovat Svetiot duh vo ovaa premila i neophodna crkva so ova sveto ime "Sv. Nikola" i na idniot 19 dekemvri leto Gospodovo, vo noviot jubilej na hristijanstvoto, se zapalat kandilata, zayvoni zvonoto i se osveti za mnogaja leta.

@iro-smetka 2 - 47707 - 90