FORUM

^IRO WAS GOOD

Stefan Donevski Majka

^air~anite vo svojot skopski dijalekt, namesto Kiro velat ^iro. O~igledno Makedoncite naskoro }e po~nat da ja peat pesnata "Ciro Was Good". Do pred nekolku meseci mnogu visoki politi~ari frlaa drva i kamewa, duri i bombi do pretsedatelot Kiro Gligorov, i sega odedna{ ja promenija taktikata, mu pejat slavopojki, go izdginuvaat do nebo, kako ~ovek {to mnogu storil za Makedonija.

U{te ni se sve`i se}avawata koga samo pred nekolku meseci, Savo Klimovski ne mu dava{e zbor na Gligorov da se izjasni pred Parlamentot, po povod priznavaweto na Tajvan. Sega toj istiot zboruva s# najdboro za pretsedatelot. O~igledno makedonskite politi~ari se samo sposobni za dnevna politika, edna politika koja se menuva od den na den, spored potrebite. Nekoj ete se seti, duri po pet godini od atentatot da raspi{e nagrada od eden milion marki za otkrivawe na atentatorot. Toa treba{e da se napravi u{te vtoriot den po atentatot, a ne duri sega.

Mladiot premier i stariot pretsedatel ne se podnesuva. Ne mi e jasno od kade doa|a taa nepodnoslivost, a dr`avata i narodot od toa imaa samo {teta. Jas toa go tolkuvam kako kompleks na mala vrednost, od pomladiot. Netrpelivosta me|u Gligorov i Tupurkovski mi e potpolna jasna, od vremeto koga Tupurkovski be{e negov specijalen pratenik i koga "poka`a {to znae i kolku znae".

Vo sekoj slu~aj Gligorov kaj makedonskiot narod }e ostane vo trajno se}avawe kako vtemeluva~ na makedonskata dr`avnost, na {to go posvetil celiot svoj `ivot. Od AVNOJ 1944 g. do osmi septemvri 1991 g.

I dodeka del od Makedoncite bea malku skepti~ni, site svetski politi~ari mu oddadoa golema po~est, posebno zapadnite politi~ari. Gligorov poslab odnos ima{e kon isto~nite zemji, posebno Rusija.

Vo su{tina, Gligorov be{e aristokrat. Negovoto komunisti~ko minato, so aristokratijata, nekako ne se sovpa|aat. Vo su{tina toj be{e "mal kral" na dr`avata vo ovoj period od osum godini.

Sega{nive makedonski kandidati za pretsedatel nemaat ba{ ni{to aristokratsko. Toa posebno va`i za Trajkovski.

Pretsedatelot e edna vozvi{ena li~nost, treba da go simoblizira edinstvoto na narodot vo dr`avata i da e edna integralna figura. So drugi zborovi eden mal Car za vreme od pet godini. Gledaj}i gi malverzaciite na poslednive izbori, makedonskiot narod so pravo se zapra{a? Ne be{e li podobro da se izbere edna{ zasekoga{ makedonski Car i da se proglasi monahrija. Sigurno po ovie izbori mnogu Makedonci }e bidat na moeto mislewe, deka monarhijata e edinstveniot pat za Makedonija.