Proekt "Revitalizacija na Zoolo{kata gradina - Skopje"

APEL DO GRA\ANITE KOI GI SAKAAT @IVOTNITE

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Gledaj}i gi `ivotnite gladni i nesre}ni, pro{etkata vo Zoolo{kata gradina predizvikuva ~uvstvo na razo~aranost i nata`enost
  • Problemot ne e vo nabavkata na novi `ivotni, zatoa {to toa odi po pat na razmena, tuku vo toa {to niv treba da im se obezbedat soodvetni `iveali{ta

Na sekoe dete {irum svetot, posetata na Zoolo{kata gradina vo svojot grad, mu pretstavuva golemo zadovolstvo i radost. Prekrasna e slikata koga }e se vidi voodu{evuvaweto na deteto pri zapoznavaweto na site `ivotni za koi se ka`ani i napi{ani golem broj prikazni, za koi tolku mnogu slu{al i gledal. No, kaj nas, voodu{uvaweto na deteto se pretvora vo razo~aruvawe zatoa {to gletkata vo Zoolo{kata gradina ne e voop{to ubava. Gledaj}i gi `ivotnite gladni i nesre}ni, pro{etkata predizvikuva ~uvstvo na razo~aranost i nata`enost.

Momentalnata sostojba vo Zoolo{kata gradina e katastrofalna. Objektite se o{teteni i nesoodvetni, o{teteni se i patekite, a postoi i lo{o hortikulturno ureduvawe. Zna~i, problemot ne e vo nabavkata na novi `ivotni, zatoa {to toa odi po pat na razmena, tuku vo toa {to niv treba da im se obezbedat soodvetni `iveali{ta.

Tokmu za ovoj problem, vo prostoriite na Direkcijata na Zoolo{kata gradina be{e prezentiran eden nov proekt " Revitalizacija na Zoolo{kata gradina vo Skopje". Inicijatori na ovoj proekt se dru{tvoto " Ekomedia " i Fondacijata " Blagovestie ". Doc. d-r Mimoza Ristova, pretsedatel na "Ekomedija " n# informira{e deka kampawata za revitalizacija na Zoolo{kata gradina zapo~nala u{te na po~etokot na godinava, no poradi begalskata kriza, mora{e da se stopira ponatamo{nata rabota, bidej}i be{e nevkusno da se gri`ime za `ivotite na `ivotnite, koga tolku lu|e bea zasegnati so vojnata. Sega se sozdadoa uslovi za prodol`uvawe na ovaa kampawa. Vo Zoolo{kata gradina sostojbata e mnogu te{ka, no so mnogu entuzijazam i malku sredstva mo`e da se napravi taa da bide poprivle~na za posetitelite i za samite `iteli t.e. `ivotnite.

Ne{to pove}e za momentalnata sostojba govore{e direktorot na Zoolo{kata gradina, Zoran Ivanovski. Doa|aj}i na ova rakovodno mesto vo maj godinava zateknav dolg od 120.000 gm., no za ovie nekolku meseci, dolgot se namali, taka {to dolgovite {to bea za fizi~ki lica bea vrateni i obezbedivme hrana za 6 - 7 meseci. Nekolku infrastrukturi se sredeni, no toa e mal del, drugite raboti se s# u{te "status squo", izjavi gospodinot Ivanovski.

Avtor na globalniot del za revitalizacija, idejnoto re{enie za globalniot proekt, vizijata za podobruvawe na uslovite vo Zoolo{kata gradina e doc. d-r Elizabeta Avramovska. Vizijata, konceptot e podelen vo dva dela. Prviot del se sostoi vo revitalizacija i sanacija na ve}epostoe~kite sodr`ini. Tuka se opfateni pe{a~kite pateki koi{to se vo mnogu lo{a sostojba, obnova na istite i sozdavawe na novi koi{to }e pridonesat za sozdavawe na poubav ambient. Vtoriot del bi se sostoel od izgradba na novi objekti koi{to, vo su{tina, bi pretstavuvale minimalna intervencija. Vo konceptot e predviden eden mal amfiteatar vo koj{to }e mo`at da se odr`uvaat detski pretstavi i }e se prezentiraat razni izlo`bi, potoa }e se napravi botani~ka gradina, eden vidikovec - kula od koja{to }e se gleda celata Zoolo{ka gradina, a }e bide povrzana so zabavniot del, odnosno kafe-bar i sli~ni sodr`ini. Ovie strukturi ne se predvideni kako nekoi krupni intervencii, bidej}i bi se koristelo drvoto kako grade`en materijal.

Fondacijata "Blagovestie" e isto taka vklu~ena vo realiziraweto na ovoj proekt. Taa se anga`ira okolu revitalizacija na ve}epostoe~kite `iveali{ta, novi `iveali{ta spored standardite koi{to postojat i gri`a za `ivotnite. Ottuka e predvideno `ivotnite da se ponudat na posvojuvawe na odredeni lu|e, institucii ili firmi koi{to }e izrazat `elba da se gri`at za odredeno `ivotno od edna strana, a od druga strana da go obnovat negovoto `iveali{te po~ituvaj}i gi principite na proektot. Ulogata na "Blagovestie" e na poednostaven i pobrz na~in da se pottikne `elbata kaj donatorite i interesentite da se gri`at za ovie `ivotni.

Qup~o Bubo Karov, koordinator i rakovoditel na mediumskata kampawa, n# informira{e deka }e izleze eden informativen spot koj{to }e ja prezentira momentalnata sostojba vo Zoolo{kata gradina, a potoa niza spotovi koi{to }e ja animiraat javnosta za {to pogolemo u~estvo vo ovaa kampawa. Mediumskata kampawa e mnogu va`na za popularizacija na ovoj proekt. Uspe{nosta na kampawata }e zavisi najmnogu od mediumite.