Administrativna gre{ka vo KPD "Idrizovo"

"UBIECOT" NA SLOBODA PORADI NEDOSTATOK NA KOMUNIKACIJA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Pokraj sopstvenata gre{ka koja Upravata na zatvorot ja priznava i za {to e povedena disciplinska postapka isto taka istakna deka gre{kata treba da se bara i vo pravniot vakuum i nedovolnata komunikacija me|u sudovite, zatvorot i MVR

Po povod predvremenoto pu{tawe na sloboda na albanskiot dr`avjanin Raxmati Sali, direktorot na KPD "Idrizovo", Stojan Ristovski, na odr`anata pres-konferencija izleze so oficijalno soop{tenie deka se raboti za administrativna gre{ka na slu`benite lica koja rezultirala so gorenavedenoto predvremeno osloboduvawe, a okolu koe vo izminatiot period se krena mnogu pra{ina vo javnosta. Posebno be{e istaknato deka ne se raboti za nikakvi skrieni nameri ili primawe na mito i so toa gi demantira{e iznesenite nevistini vo odredeni mediumi.

Kako e nastanata gre{kata osudeniot Raxmati Sali da bide deset meseci predvremeno osloboden od zatvorot i kako e dozvoleno istiot da bide osuden na do`ivotna kazna poradi ubistvo na policiski komandir Jordan Stojkovski, a da ne bide zadr`an na ponatamo{no izdr`uvawe, obrazlo`enie dade pravnikot na zatvorot Josifovski Simo. So samoto doa|awe na osudeniot Raxmati Sali, na 25 fevruari1998 god. bil otvoren li~en list vo koj e navedeno deka istiot e dojden na izdr`uvawe kazna po pravosilna presuda so koja e osuden na zatvor vo traewe od dve godini. Vo prilog, Osnovniot sud vo Gostivar dostavil i propratno pismo, nalog za upatuvawe, kako i presudite KBR-359/97 i K@ 173/98, {to e isto taka evidentirano vo priemnoto oddelenie kade {to e navedena kaznata od dve godini. Prvata gre{ka kako osudeniot e pu{ten edna godina porano, istakna Josifovski, se javuva vo toj moment bidej}i Osnovniot sud vo Gostivar, dostavuvaj}i ja presudata, ne navel deka presudata po koja osudeniot Raxmati Sali e upaten na izdr`uvawe na kaznata e pravosilna samo vo eden nejzin del, a ne cela. Vo prilog na prvostepenata presuda bila dostavena i vtorostepena presuda vo koja bilo navedeno deka protiv prvostepenata presuda vo koja toj e osuden na dve godini zatvor, `albi dostavile Javniot obvinitel i branitelot na obvinetiot po {to Apelacioniot sud vo Skopje ja uva`il `albata na Javniot obvinitel od Gostivar za krivi~nite dela pod to~ka 2 i 3, a toa se te{ki kra`bi, ja preina~il vo delot na osudata na kra`ba i go osudil na dve godini, a vo odnos na to~ka 1 kade {to se raboti za krivi~no delo te{ka kra`ba, predmetot go vratil na povtorno razgleduvawe. Slu`beni~kata dobivaj}i gi propratniot akt i upatniot akt evidentirala kazna od dve godini, po pristignuvaweto na vtorata pravosilna presuda zabele`ala deka brojot na presudata e istoveten so prethodnata presuda, i bidej}i generaliite se poklopuvaat smetala deka Sudot po gre{ka, po vtorpat ja dostavil istata presuda i samo ja spoila vo li~noto dosie so {to ostanala kaznata vo vremetraewe od dve godini.

Deka e toa taka potvrduva i samoto Re{enie za amnestija so koe mu se amnestiraat eden mesec i petnaeset dena, a istekot e na 12 oktomvri 1999 god. koga toj e osloboden.

Vo odnos na vtoroto obvinuvawe deka osudenikot e osloboden, a bil osuden na do`ivoten zatvor, Josifovski re~e deka ne mo`at da se branat oti ne znaele, bidej}i trebale da znaat deka Rexmati Sali e osuden so nepravosilna presuda na do`ivoten zatvor. Takvo ne{to bilo navedeno i vo dispozitivot na presudata, vo generaliite, {to o~igledno slu`beni~kata ne go pro~itala. Josifovski istakna deka vo KPD "Idrizovo" kazna zatvor izdr`uvaat samo lica so pravosilna presuda, a bidej}i za osudeniot Rexmati Sali nemalo takva presuda, zatvorot ne mo`el i ne smeel da go zadr`i pove}e.

Pokraj sopstvenata gre{ka koja{to Upravata na zatvorot ja priznava i za {to e povedena sudska postapka, isto taka, istakna deka gre{kata treba da se bara i vo pravniot vakuum i nedovolnata komunikacija me|u sudovite, zatvorot i MVR.