Pres-konferencija na Ministerstvoto za soobra}aj i vrski

AERODROMOT E NAJGOLEM INVESTICIONEN OBJEKT VO DR@AVATA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Idejata za nacionalna aviokompanija e ne~ija ideja stavena vo DA. Dr`avata im e majka i na "Avioimpeks" i na MAT. Vratite za "Avioimpeks" se sekoga{ otvoreni. Toj be{e neguvano bebe, a kaj ovoj minister, vratite se otvoreni za site. MAT re{il da se vrze za JAT, ne gledam ni{to lo{o vo toa, JAT ima prekrasni eksperti, dodade Spirkovski

Ministerot za soobra}aj i vrski, Bobi Spirkovski, na rabotnata sredba so novinarite govore{e za godi{nata aktivnost na Ministerstvoto vo 1999 god. Toj go istakna zadovolstvoto od svoeto rabotewe vo izminatite dvanaeset meseci, velej}i deka, iako so pritisoci i anga`mani, ova Ministerstvo gi ostvari zacrtanite planovi, pritoa osvrnuvaj}i se na site sektori od Ministerstvoto. Za patniot soobra}aj toj istakna deka i ovaa godina ima{e isklu~itelna dinamika. Problemot be{e samo so eks - pretprijatijata, a so re{avawe na Zakonot za eks - pretprijatija i toj problem be{e nadminat. Ostvareni se i regionalni sorabotki so Bugarija i Albanija, koridorot 8 vleze kako prioriteten vo Paketot za stabilnost, zaedno so koridorot 4.

Od tehnolo{ki aspekt ovoj resor e eden od najvrzanite so NATO - strukturite vo dr`avava, istakna na presot ministerot Spirkovski.

Okolu prestruktuiraweto na Makedonskite `eleznici toj istakna deka se zgolemuva obemot so transport vo Grcija, a se predviduva i kargoto od NATO da se prefrli na `elezni~kite prugi. Problemi ima{e okolu cenite i tarifite, no gi "ispeglavme" i sega s# e vo red.

@elezni~kiot soobra}aj so Bugarija e "status kvo" i za ovaa pruga ne e napravena revizija.

Okolu pra{aweto za aviosoobra}ajot, ministerot re~e deka naplastenite devetgodi{ni problemi ne mo`at da se re{at vo edna godina, imaj}i ja predvid i kosovskata kriza i niza drugi pre~ki. Sepak, do Vladata i do Zakonodavstvoto e daden paket so zabele{ki za koj{to se o~ekuva da se rasprava vo po~etokot na januari. Aerodromot e najva`nata infrastruktura vo edna dr`ava i najgolem investicionen objekt i sakame da napravime i Aerodromot Skopje da bide mesto kade {to }e se slu~uvaat najgolemite investicii vo dr`avata, a samiot toj }e generira dovolno profit. Pobaravme pomo{ od amerikanskata Vlada, dobivme grant koj{to treba da ni pomogne da dobieme najdobri eksperti od site sferi. Prvata faza }e zapo~ne vo januari, a }e se odnesuva na parking - mestata na aviokompaniite, s# so cel tesnite grla da se zatvorat. Vo 2000 godina se o~ekuva i rekonstrukcija na Aerodromot. Osobeno aktuelno be{e pra{aweto okolu nacionalnata aviokompanija, za {to re~e: Idejata za nacionalna aviokompanija e ne~ija ideja stavena vo DA. Dr`avata im e majka i na "Avioimpeks" i na MAT. Vratite za "Avioimpeks" se sekoga{ otvoreni. Toj be{e neguvano bebe, a kaj ovoj minister, vratite se otvoreni za site.

MAT re{il da se vrze za JAT, ne gledam ni{to lo{o vo toa, JAT ima prekrasni eksperti, dodade Spirkovski.

Na krajot, toj re~e deka aviokompaniite koi{to vo svoeto rabotewe, se zanimavaat so siva ekonomija i {verc ne treba da funkcioniraat.

Spirkovski govore{e i za rabotata vo telekomunikaciite i za radiodifuzijata. Gospodinot \or|i ^a~kirov ja ka`a i vesta deka Makedonija e prvata zemja od porane{nite JU - prostori, koja{to denovive vleze vo organizacijata na Dru{tvoto na vozduhoplovni vlasti vo Evropa.