Inaugurativen govor na pretsedatelot Boris Trajkovski

"GOSPOD DA JA BLAGOSLOVI MAKEDONIJA"

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

Po intoniraweto na himnata i potpi{uvaweto na sve~enata zakletva, novo-izbraniot pretsedatel, gospodinot Boris Trajkovski se obrati pred prisutnite vo Sobranieto i pred celata makedonska javnost.

"Veruvam deka }e uspeeme vo ovie nameri iako s# u{te na site ni se sve`i nekoi neprijatnosti {to se slu~ija vo tekot na izborniot proces. Me|utoa ne e vreme da `iveeme so ova. Najzna~ajno e deka site nie u~ime i demokratijata pobedi. Neophodno e site nie zaedno bez ogled na partiskata pripadnost, zaedni~ki da se zdru`ime za dobrobitot na Makedonija i nejzinite gra|ani". Obra}aj}i mu se na porane{niot pretsedatel Kiro Gligorov, toj istakna: "Vie n# vovedovte po patot po koj Republika Makedonija gi izbegna u`asnite konflikti, ~ove~kite stradawa i razre{uvawa vo porane{na Jugoslavija. Vie, gospodine Gligorov ni pomognavte da go za~uvame mirot i spokojstvoto vo na{ite domovi, a za toa u{te edna{ vi blagodaram vo imeto na site gra|ani na Republika Makedonija. Na miroqubiv na~in stana suverena, nezavisna i respektirana dr`ava vo me|unarodnata zaednica. Vi po`eluvam dolg `ivot i zdravje i se nadevam deka }e sorabotuvame vo godinite {to doa|aat pred nas".

Vo svojot govor, ponatamu pretsedatelot Trajkovski re~e: "Stabilnosta i odbranata }e bidat mojot osnoven prioritet i nikoj vo sega{noto dr`avno rakvodstvo nemal nitu pak ima namera da ja deli, rasprodava, federalziira ili na koj bilo na~in da ja prekrojuva na{ata dr`ava. Kako vrhoven komandant }e se potrudam na{ite oru`eni sili da bidat visokomobilni i tehnolo{ki opremeni za efikasna odbrana na granicite i za za~uvuvawe na teritorijalniot integritet. Nema da dozvolam etni~ka omraza, {ovinizam i netolerancija da ja potkopaat stabilnosta na dr`avata. Etni~kata raznovidnost pretstavuva bogatstvo vo ~ie za~uvuvawe neguvawe i razvivawe treba da bide strategiska i konstantna opredelba za Republika Makedonija. Me|utoa, sakam da napomenam deka za{titata na integritetot na dr`avata pretstavuva uslov za koj nema kompromis".

Za integracijata na Makedonija vo svetot, g. Trajkovski zaklu~i: "Asociraweto i pristapuvaweto kon Evropskata unija pretstavuva strategiska cel na Republika Makedonija i tuka nema otstapuvawe. Nema da ka`am ni{to novo ako povtoram deka toj pat e dolg i trnliv i deka brzinata na negovoto izoduvawe najmnogu zavisi od samite nas. Morame da gi razdvi`ime site mehanizmi i potencijali za da gi ispolnime strogite kriteriumi i standardi za vleguvawe vo zaedni~kiot evropski dom". Dobrososedskite odnosi se mnogu va`ni za na{iot region dodade toj, vo svojot govor: "Neophodno e da vodime aktivna dobrososedska politika. Ovoj ranliv region }e mora da ja do`ivee svojata celosna i trajna stabilizacija. Republika Makedonija koja e centar na stabilnosta so ednakva toplina im podade raka na na{ite prijateli vo Grcija, Bugarija, Albanija i SR Jugoslavija i }e rabotime zaedno, bidej}i sorabotkata i dobrososedskite odnosi zaedno so razvojot na demokratijata i po~ituvaweto na ~ovekovite prava }e pridonesat za stabilnost vo regionot {to e osnova za prosperitetot".

"Qubovta kon svoite bliski kon na{ite sogra|ani }e dade golem pridones kon ispolnuvawe na na{ite `elbi za podobar `ivot, me|unarodna prifatenost i respekt. Sakam da go povikam ona najdobroto vo Vas vo va{ite srca da go zapo~neme zaedno noviot vek i noviot milenium". Svojot govor pretsedatelot Boris Trajkovski go zavr{i so zborovite na Abraham Linkolin: "Nie ne sme luti na nikoj. Namesto toa nudime milost za site. Kako {to Gospod ni ja dava mo`nosta da vidime {to e ispravno, a {to ne. Da se obideme da ja zavr{ime rabotata vo koja sme sega. Da gi zale~ime ranite na zemjata i da vodime gri`a za onie koi se me|u nas i ne se so nas deneska. Ako go storime ova nie }e postigneme pravda i traen mir. Me|u nas samite i so site zemji". Na krajot dodade: "Gospod da ve blagoslovi i Gospod da ja blagoslovi Makedonija".