^ORBA OD IKRA

Potrebno:

- ikra od edna riba

- 2 filxana ocet

- 1 glavi~ka kromid

- 1 la`ica bra{no

- edna kitka zelen

Podgotvuvawe:

Otkako }e ja oddelite ikrata od ko`i~kata, prelejte ja so malku ocet i voda i ostavete ja da postoi.

Is~istete zelen i kromid, i stavete gi vo sad so potsolena voda da se varat. Koga zelenta i kromidot }e omeknat dovolno, procedete ja supata.

Ispr`ete go bra{noto i koga }e se vcrveni nalejte ja vodata od zelenta na zapr{kata. Otkako ~orbata so zapr{kata }e provrie dodajte ja is~istenata ikra i izme{ajte ja dobro ~orbata.

Potoa treba s# zaedno da se povari.

Gotovata ~orba za~inete ja so malku kiselo mleko so `ol~ka ili so kiselina.

 

PR@ENA POLNETA RIBA

Potrebno:

- sredno golema riba (mo`e {aran)

- edna glavica kromid

- 100 gr. oriz

- maslo - magodnos

- crven i crn piper

- bra{no i sok od limon

Podgotvuvawe:

Is~istete ja ribata od lu{pite, izvadete ja vnatre{nosta, posolete ja i ostavete ja nastrana.

Dobro ispr`ete na maslo sitno ise~en kromidot i dodjate go orizot - obaren vo solena voda. Propr`ete gi zaedno u{te malku i dodajte malku sitno ise~en magodnos, crn pier, crven piper (na vrvot od no`ot) i sok od limon. Napolnete ja ribata so ovoj fil, so{ijte ja so konec izvalkajte ja vo bra{no i pe~ete ja vo vrelo maslo vo rerna.

 

^OKOLADEN KREM

Potrebno:

- 200 gr. margarin

- 300 gr. {e}er

- 100 gr. mleko

- 50 gr. ~okolada

- 5 gr. sok od limon

Podgotvuvawe:

[e}erot i mlekoto se stavaat na ogan da zovrijat, a potoa vedna{ se dodava margarinot i ~okoladoto, se vadi od ognot i se mati duri da stane ednakva mazna smesa koja se ostava da istine i potoa se upotrebuva.

^okoladniot krem mo`e da se upotrebi i za drug vid slatki.

Podgotvil: Stefan Don~evski, profesionalen gotva~