Odberete poklon za sebe i za svoite najbliski

KUPUVAWETO I VA[IOT KARAKTER

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

  • Sekoj vo kupuvaweto se odnesuva poinaku, nekoi kupuvaat s# {to }e im se dopadne, drugi go prevrtuvaat sekoj denar i neodlu~ni se na {to da go potro{at. I ona {to go odbirate otkriva kakvi ste. Razli~noto odnesuvawe pri kupuvweto ne e slu~ajno, toa go otkriva va{iot karakter. Obidete se da se prepoznaete.

Onie koi kupuvaat s#: Se odnesuvaat taka za da ja namalat te{kotijata i napnatosta. Kupuvaweto za niv e osoben, dobredojden sedativ.

Onie koi nikoga{ ne kupuvaat: Mnogu e ednostavno da gi nare~eme "cicii", bidej}i so niv upravuva poslo`en mehanizam. Parite gi stavaat na strana "nikoga{ ne se znae {to mo`e da se slu~i". So drugi zborovi gi ma~i ist problem kako i onie {to kupuvaat s#: stisnati se zatoa {to se pla{at za idninata.

Onie koi kupuvaat vo stokovnite ku}i: Nesigurni se i svesni deka karakterot im e labilen. Vo stokovnata ku}a prodava~kata nema da gi sledi, pa mo`e mirno da tro{at vreme, nesposobni da re{at {to da kupat. Niven osnoven problem e {to ne znaat da ka`at ne.

Oni koi kupuvaat obleka koj nikoga{ nema da ja nosat: Nezadovolni se so svojot izgled i se nadevaat deka oblekata }e gi preobrazi i }e go re{i nivniot problem. Sekako toa ne se slu~uva.

Onie koi{to kupuvaat eden broj pogolema obleka: Sebesi se gledaat poinaku otkolku {to se. Toa se anoreksi~ni `eni ili `eni koi ja odbivaat svojata `enstvenost, pa oblinite gi krijat pozadi pregolemata obleka.

Onie koi kupuvaat samo za drugi, a nikoga{ za sebe: [to se krie vo tolkavata dare`livost? Osnova na bezgrani~na dare`livost sekoga{ e bezgrani~na potreba za privrzanost i qubov.

Onie koi nikoga{ na kupuvaat sami: Sekoga{ imaat potreba za maj~inska ili prijatelska pomo{ bez razlika dali kupuvaat za sebe fustan ili na nekogo poklon. Toa se nesigurni i nere{itelni li~nosti.

Onie koi kupuvaat samo vo supermarketite ili na rasproda`ba: Ne u`ivaat vo ona {to go kupile, tuku na toa gledaat kako na mo`nost da se pofalat deka dobro si pominale.

Onie koi kupuvaat samo "firma": Ili sakaat da napravat potpolno "siguren izbor" ili se snobovi.

Osven po na~inot na koj kupuvame se razlikuvame i po toa {to kupuvame. Sekoj odbran predmet ima svoja psiholo{ka logika.

Igra~ki: Majkata {to gi kupuva saka da poka`e qubov, ne`nost i vnimanie, no vo detskata blagodarnost saka da prepoznae i dokazi na negova privrzanost.

Cigari: Ako gi dobiete od nekoj mlad toj ja otkriva svojata `elba (i te{kotii) da se vklu~i vo svetot na vozrasnite.

Telefon, ~asovnik, elektronski adresar: Ovie "statusni'' simboli sekoga{ biraat nesigurni li~nosti, koi{to se spremni da storat s# za da se ~uvstvuvaat podobro. Ponekoga{ gi poklonuvaat na onie koi{to ne mo`at da si gi dozvolat (kupuvaj}i go taka nivnoto vnimanie).

Prirodni proizvodi: Onoj koj{to gi bira poka`uva golema gri`a za psihofizi~koto zdravje. S# e vo red ako taa gri`a ne e zadoena so ideologija.

Parfemi: Onoj koj{to gi kupuva osobeno parfemite so intenziven miris saka "da ostavi traga" i da privle~e vnimanie.

Obleka: Im se dopa|a na site `eni. No, onie koi postojano ja kupuvaat poka`uvaat golemo nazadovolstvo i nesigurnost. Ako ja promenat oblekata kako da }e go promenat i svojot `ivot.

Knigi: Koj gi kupuva ~esto, a posle ne gi ~ita ili samo gi prelistuva, poka`uva potreba da pronajde odgovori na pra{awata koi go ma~at i za koi ne mo`e da najde odgovor.