50 godini ansambl "Tanec"

ODBELE@AN ZLATNIOT JUBILEJ NA TANEC

Na 11 dekemvri vo noviot obijekt na MNT, ansamblot za narodni igri i pesni na Makedonija - "Tanec" odr`a sve~en koncert po povod negovoto pedesetgodi{noto postoewe. Na ovaa sve~enost prisustvuvaa premierot na Vladata, gospodinot Qub~o Georgievski so negovata sopruga, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan i golem broj zna~ajni li~nosti. Na sve~enosta govore{e v.d. direktorot na "Tanec", gospodinot Bo{ko Treneski koj gi prezentira{e dosega{nite uspesi na ovoj ansambl. "Tanec" dosega ima osvoeno golem broj me|unarodni nagradi, me|u koi e i prvata nagrada vo 1950 godina vo Langolem - Anglija. Po Ukaz na Vladata na RM, na 24 mart 1949 godina e formiran ansamblot "Tanec" so cel da go neguva makedonskoto folklorno bogatstvo. Toj e edinstven profesionalen ansambl vo Makedonija i pretstavuva ambasador na makedonskiot folklor. Na sve~eniot koncert bea izvedeni - simbolot na makedonskoto oro - legendarnoto "Te{koto", potoa "Nevestinsko", "Tresenica", "Xamala - Vodi~arki" kako "Kalajxisko" i "Dra~evka".

M. L