IZLO@BA ZA SOVREMENATA JAPONSKA ARHITEKTURA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

Vo "Muzejot na grad Skopje"na 9.12.1999 godina be{e otvorena izlo`ba posvetena na "Sovremenata japonska arhitektura", prosledena niz desetgodi{niot period i toa od 1985 do 1996 godina. Izlo`bata be{e otvorena vo sorabotka so "Japonskata fondacija, "Dru{tvoto za makedonsko-japonska sorabotka i prijatelstvo" i "Japonskata ambasada vo Viena". Inaku, prviot del od periodot se poklopuva so erata na silen ekonomski prosperitet vo Japonija. Ekonomskiot prosperitet se reflektira i vo oblasta na arhitekturata i ja ispolnuva so `ivot. Po zavr{uvaweto na euforijata, socijalnite uslovi se menuvaat i se otvoraat novi mo`nosti za arhitekturata. Arhitektite prodol`uvaat da go koristat svoeto iskustvo steknato vo t.n "Meur era", arhitektonskata ekspresija postignata toga{ se odr`uva, no so reduciran buxet. Niz prika`anite objekti se prepoznavaat imiwata na golemite svetski arhitekti kako Arata Isozaki, Tadao Ando, Renzo Piano i dr. Izlo`bata ne gi poka`uva samo povr{inskite aspekti na arhitektonskiot dizajn, tuku taa e produkt na klimata, op{testvoto, a osobeno op{testveniot razvoj na Japonija. Izlo`bata ja otvorija g. Kosta Balabanov- po~esen generalen konzul na Japonija vo Makedonija i prof. @ivko Popovski. Tie izrazija golema blagodarnost na organizatorot na izlo`bata- "Japonskata fondacija i "Arhitektonskiot institut na Japonija", zatoa {to japonskata arhitektura na inzvoreden na~in gi ima prika`ano transformaciite na arhitektonskiot dizajn vo ovoj desetgodi{en vremenski period. Inaku, na izlo`bata se pretstaveni sto objekti koi{to se podeleni vo sedum kategorii: metropoli, sredno golemi gradovi, gradovi i sela, predgradija, nasipano zemji{te, sela i odmorali{ta. Ova ne e samo geografska, tuku i socijalna klasifikacija. Izlo`bata }e bide otvorena do 22.12.1999 godina.