Pet izbrani dela na Konkursot od MNT

AVTORITE NEPOZNATI

Jasminka MARKOVSKA

@iri - komisijata od MNT gi objavi pette teksta {to gi izbra od 29-te, na Konkursot za sovremena makedonska drama, raspi{ana vo juni ovaa godina od MNT. Na konkursot bea odbrani:

"Nemu{t jazik", "Treta majka", "Ku}a", "Erazmo Roterdamski" i "Sliznati lu|e".

Od ovie pet naslovi, MNT treba da izbere i otkupi, za 8.000 gm, samo eden. ^lenot na `irito, Venko Andonovski, go pozdravi potegot za nagraduvawe {to pretstavuva i golema stimulacija za makedonskite dramski avtori.

Sepak, s# do 9 dekemvri, nitu eden od avtorite na izbranite tekstovi se nema{e javeno, za da go otkrie svojot identitet. Taka, pette teksta s# u{te se samo naslovi zad koi{to stoi {ifra, a ne ime. Neprijavuvaweto e iznenaduva~ki i za \or|i Jolevski, direktorot na Dramata pri MNT. Mo`ebi, avtorite, sepak ja ~ekaat kone~nata odluka na `irito.

Odlu~uva~kiot krug }e bide vo januari ili fevruari 2000 godina, koga }e se znae i potpolniot sostav na Umetni~kot sovet od koj, zasega, se poznati samo dva ~lena, generalniot direktor na Makedonskiot naroden teatar, Vlado Cvetanovski i direktorot na Dramata pri teatarot, \or|i Jolevski.