^estvuvawa po povod Patroniot praznik na MPC "Sv.Kliment Ohridski"

OSNOVOPOLO@NIK NA MAKEDONSKATA KULTURA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Deloto na golemiot u~itel i poklonik na Hrista koe uspealo da opstoi niz vekovite e dostojno za po~it, slava i prodol`uvawe od idnite generacii

Sveti Kliment Ohridski e patron i za{titnik na Makedonskata pravoslavna crkva, kako i na Arhiepiskopskiot hram vo Skopje. Toj e osnovopolo`nik na drevnata Ohridska Arhiepiskopija, ~ija nasledni~ka e dene{nata Makedonska pravoslavna crkva. Toj e najdarovitiot u~enik na Sveti Kiril i Sveti Metodij i e najzaslu`niot za prodol`uvawe na svetoto delo na solunskite bra}a, pokraj Sveti Naum Ohridski. Sveti Kliment Ohridski ja preuredil azbukata-glagolicata i ja narekol kirilica, po imeto na svojot u~itel Sveti Kiril. Osnoval i Univerzitet, prv na Balkanot, od koj proizlegle u~eni lu|e koi go {irele i prodlabo~uvale svetoto bo`jo delo me|u makedonskiot i drugite slovenski narodi.

Osven toa, Sveti Kliment gi pou~uval lu|eto vo verata Bo`ja, pi{uval knigi, propovedal vo hramovite i bogoslu`el na maj~in jazik. Gradel crkvi i manastiri me|u koi najzna~ajna e gradbata na manastirot "Sv. Pantelejmon" vo Ohrid. Poka`al golema qubov, so~uvstvo kon site o`alosteni i nesebi~no im pomagal na site onie koi ja barale negovata pomo{.

Deloto na golemiot u~itel i poklonik na Hrista koe uspealo da opstoi niz vekovite e dostojno za po~it, slava i prodol`uvawe od idnite generacii.

 

^ESTVUVAWA ZA VELIKANOT

Vo ramkite na proslavata po povod patroniot praznik Sveti Kliment Ohridski vo Soborniot hram na 7 dekemvri se odr`a duhovna akademija na koja referat podnese \oko \or|evski profesor vo srednoto bogoslovsko u~ili{te, a ve~erta ja zbogatija nastapite na horovite "Sv. Jovan Kukuzel", "Sv. Zlata Meglenska" i mati~niot hor "Sv. Kliment Ohridski". Po sve~enosta g.g. Stefan podgotvi priem za diplomatskiot kor vo Arhiepiskopijata na koj prisustvuva{e i novoizbraniot makedonski pretsedatel Boris Trajkovski, i pove}e pretstavnici od makedonskata Vlada. Na 8 dekemvri se slu`e{e Sveta Bo`estvena liturgija na koja ~inona~alstvuva{e poglavarot na Makedonskata pravoslavna crkva, arhiepiskopot Ohridski i Makedonski negovoto bla`enstvo g.g. Stefan vo soslu`enie na pove}e arhijerei. Vo prigodnata beseda g.g.Stefan naglasi deka "Deloto na sv. Kliment Ohridski e svetost {to ne zao|a zatoa {to e vyidano vo du{ite na site makedonski generacii i Bog ne dopu{ta da se uni{ti i zaboravi ona {to go blagoslovil".

Po zavr{uvaweto na Svetata Arhierejska liturgija, poglavarot pridru`en od Episkopot Veli~ki g. Agatangel go izvr{ija sve~eniot ~in se~ewe na slavskiot kola~, a vo toj poseben ritual u~estvuvaa i golemiot broj prisutni vernici.

Ovaa godina praznikot e zabele`itelno, posve~eno proslaven za razlika od minatata godini i toa nagovestuva deka e neophodno, praznikot "Sveti Kliment Ohridski" so zakon da bide proglasen za dr`aven praznik.