KOMUNIZMOT E MRTOV, DA @IVEE KOMUNIZMOT!

Jelka Misajlovska, Skopje

Taka cvelea onie koi{to ako vo nekogo se somnevaa zo{to toj ima{e podrugo mislewe, mu prilepuvaa komunisti~ka etiketa. Nekoi od niv se narekuvani kako naslednici i sledbenici na komunistite. A, denovive stana sosema jasno zo{to glasno velea "Dr`ete go kradecot". Da se izleze na izbori so 90, 95, pa i nad 100 procenti, se slu~uva{e samo vo vremeto na najcrniot komunizam, kaj Enver Hoxa, i Severna Koreja.

Vo periodot od 1946 do 1947 godina koga Jugoslavija s# u{te ne be{e skarana so stalinisti~kiot re`im, izborite vo toga{na Narodna Republika Makedonija, li~ea na pretsedatelskite od 1999 godina. Site gra|ani izleguvaa na izborite so 99 %, a isto tolku od glasovite bea nameneti za predlo`eniot edinstven kandidat. Vo toa vreme ima{e dve glasa~ki kutii od koi{to ednata se vika{e "slepa kutija", a glasaweto se vr{e{e so pu{tawe na gumeni top~iwa. Vo taa slepa kutija koja{to pretstavuva{e klasen neprijatel, lo{ duh, }e se najdea samo po nekolku top~iwa. 98, 99 % od top~iwata bea za kandidatot predlo`en od vlasta. Zo{to tolku malku top~iwa se nao|aa vo slepata glasa~ka kutija? Odgovorot e ednostaven. Glasa~ot ima{e strav nekoj od prisutnite da ne go zabele`i ili ~ue {umot na top~eto.

Po 50 i kusur godini, vo 1999 godina, slikata e ista. Kandidatot na vladeja~kata partija, vo vtoroto preglasuvawe, dobiva 98,20 %.

Koj go proglasi komunizmot za mrtov?