PRAVILA ZA ZAMRZNUVAWE NA PRODUKTITE

Podgotvil: Stefan DON^EVSKI

Rokot na traewe na produktite va`i samo za fri`ider za dlabo-ko zamrznuvawe, no ni-kako ne i za komorite vo obi~nite fri`ideri vo koi produktite se zamrznati samo do -6 ili do -12 stepeni.

Vo fri`iderot nikoga{ ne smee da se stavi pogolema koli~ina produkti odedna{, zatoa {to }e se zgolemi temperaturata vo vnatre{nosta na aparatot.

Najgolemata dozvolena koli~ina e 10% od kapacitetot na zamrznuva~ot, na primer, vo zamrznuva~ od 170 litri, naedna{ mo`ete da stavite, najmnogu, 17 kilogrami produkti. Potoa, treba vedna{ da go vklu~ite kop~eto za brzo zamrznuvawe. Novite paket~iwa treba da gi stavite posebno, a ne vrz tie {to ste gi stavile porano, za da ne im se poremeti temperaturata. Paket~iwata mora da bidat sosema suvi, zatoa {to ako se vla`ni }e se zalepat edno vrz drugo i }e se smrznat, a mo`e da dojde i do o{tetuvawe na ambala`ata.

Vratata na zamrznuva~ot treba da se otvora samo po potreba i toa da bide {to pokratko, za topliot vozduh da ne prodre vo vnatre{nosta i za da ne ja zgolemi temperaturata.

Treba da se znae deka vo zamrznuva~ot so zafatnina od 100 litri mo`at da se smestat pribli`no 50-60 kilogrami produkti.

Za semejstvo sostaveno od dva ~lena e dovolen zamrznuva~ do 200 litri, za tro~leno i ~etiri~leno semejstvo od 300-500 litri, a za pogolemo semejstvo od 500-700 litri.

Se prepora~uva, vo fri`iderot za dlaboko zamrznuvawe so fioki, produktite da se selektiraat, taka {to vo ednata da stoi meso, vo drugata zelen~uk, vo tretata ovo{je itn.

Gotovite jadewa koi{to se podgotvuvaat za zamrznuvawe, najdobro e da ne se za~inuvaat so jaki za~ini, zatoa {to tie, so tekot na vremeto, go gubat ili menuvaat mirisot i vkusot. Jadewata mo`at da se za~inat po `elba, pred upotreba, vo momentot na zagrevawe.