Fudbal

Izvle~eni kvalifikacionite grupi za SP 2002

MAKEDONIJA VO ^ETVRTATA GRUPA

Podgotvil: Ceko BLOGRADI[KI

 • Makedonija vo ~etvrtata kvalifikaciona grupa }e igra so [vedska, Turcija, Slova~ka, Azerbejxan i Moldavija.

Vo kvalifikaciite za Svetskoto prvenstvo {to }e se odigra vo 2002 godina vo Japonija i Ju`na Koreja, Makedonija }e se natprevaruva vo ~etvrtata grupa so reprezentaciite na [vedska, Turcija, Slova~ka, Azerbejxan i Moldavija. Ovaa grupa e mnogu interesna i mo`at da se slu~at golemi iznenaduvawe, sekoj mo`e doma da bide porazen. Poradi ovoj fakt reprezentacijata na Makedonija mo`e da bara {ansa za skok na svetskata i evropskata rang-lista. Imame mo`nost da osvoime minimum 15 bodovi od deset sredbi. So toa, Makedonija treba da bide zadovolna, so istite bi bila treta vo grupata, a toa bi bil najdobar plasman vo kalifikaciite za evropskite i svetskite prvenstva. Dokolku vo Makedonija, a so toa i vo reprezentacijata se igra dobar fudbal, na terenot i na "masa" bi mo`ele da gi osvoime bodovite i da mu poka`eme na svetot deka znaeme da igrame fudbal.

Prvite reprezentacii po grupi direktno se plasiraat na Svetskoto prvenstvo, najdobrata vtoroplasirana reprezentacija igra bara`-natprevar so reprezentacija od Azija, a ostanatite osum vtoroplasirani reprezentacii so `repka }e igraat bara`-natprevari. So svetskiot prvak, reprezentacijata na Francija, Evropa bi imala 13 ili 14 pretstavnici na Svetskoto prvenstvo, a seto toa }e zavisi od natprevarot na najdobrata vtoroplasirana reprezentacija od devette grupi, so pretstavnikot na Azija.


PRVA GRUPA
 1. Jugoslavija
 2. Rusija
 3. [vajcarija
 4. Slovenija
 5. Luksemburg
 6. Farski ostrovi
VTORA GRUPA
 1. Holandija
 2. Portugalija
 3. R. Irska
 4. Kipar
 5. Andora
 6. Estonija
TRETA GRUPA
 1. ^e{ka
 2. Danska
 3. Bugarija
 4. Island
 5. S. Irska
 6. Malta
^ETVRTA GRUPA
 1. [vedska
 2. Turcija
 3. Slova~ka
 4. Makedonija
 5. Azerbejxan
 6. Moldavija
PETTA GRUPA
 1. Norve{ka
 2. Ukraina
 3. Polska
 4. Vels
 5. Ermenija
 6. Belorusija
[ESTTA GRUPA
 1. Belgija
 2. [kotska
 3. Hrvatska
 4. Letonija
 5. San Marino

 

SEDMA GRUPA
 1. [panija
 2. Avstrija
 3. Izrael
 4. Bosna i Hercegovina
 5. Lihten{tajn
OSMA GRUPA
 1. Romanija
 2. Italija
 3. Litvanija
 4. Ungarija
 5. Gruzija
DEVETTA GRUPA
 1. Germanija
 2. Anglija
 3. Grcija
 4. Finska
 5. Albanija