FORUM

GNASNATA PROPAGANDA NA G. GALEV, G. BLA@EVSKI I G. STOJANOVSKI

J. Ristov , Germanija

Pred izvesno vreme mi dojde do race eden primerok na edno politi~ko glasilo nare~eno "Delo", so g. Vlado Mokrov, kako glaven i odgovoren urednik.

Koga g. Mokrov za prvpat go sretnav iskreno re~eno mu se voodu{evuvav, me|utoa sega koga imam prelistano pove}e primeroci od vesnikot ~ij glaven i odgovoren urednik e toj, najblago re~eno me razo~aruva do nemajkade. Kako mo`e nekoj da ureduva vesnik vo ili niz ~ii stranici duvaat tu|i, za nas poni`uva~ki vetrovi ili pak i toj samiot e....?

Povod za ovaa moja reakcija mi dadoa tri statii objaveni vo br. 313 od 29 oktomvri 1999 g., na strana 22 od nekojsi g. Dimitar Galev, na str. 44 od g.Bogdan B. Bla`evski i na st. 45 od g.Stojan Stojanovski.

Gospodine Galev, kako {to i samiot spomnuvate, va{ata kritika upatena na g. Jovan Pavlovski nekolkupati vnimatelno ja pro~itav, ja analizirav i dojdov do eden moj zaklu~ok. Ne mi e poznato, a vo momentov i ne me interesira {to rekol g. Marjan \or~ev, kako na negovite izjavi reagiral g. Pavlovski koj, koja i kakva teza zastapuva, brani i kritikuva, tuku se skoncentrirav na va{ite primeri na koi vie se potpirate. Va{iot primer ima gnili korewa i ne se potpirajte tolku mnogu na nego za{to }e padne, a so nego i vie. Analiziraj}i go va{iot primer, dojdov do zaklu~ok deka vie, a i va{iot kolega Bla`evski ste pe~eni vo sofiskite furni, a poznato e kakov e vkusot, za nas-Makedoncite, na s# {to izleguva od bugarskite furni. Vie, gospodine Galev, gi povikuvate pi{uva~ite na istorijata da se povikuvaat na izvori, a ne da ja izvrtuvaat. Zarem s# u{te ne vi e jasno deka od belgradskite, atinskite i sofiskite izvori `ubori samo otrov? ^udno. Po s# izgleda, vie ste od onie mal broj Makedonci {to za pet pari du{ata ja prodavaat na |avolot, a va{eto sredno i visoko obrazovanie (ako go imate), ste go zavr{ile vo sofiskite klupi, a `edta ste ja gasnele samo od bugarskite izvori, ne znaej}i deka se otrovni. Po s# izgleda, vie gospodine Galev spiete prostum i so otvoreni o~i, koga tvrdite za nekakva sojuzna slavjano-bugarska dr`ava, koga i da bilo. Vie izgleda dosega ne ste slu{nale za apostolot Pavle, za makedonskiot grad Filipi, za gradot Bizant-Konstantinopol - Carigrad, za rimskiot imperator - Makedonec Konstantin i deka hristijanstvoto vo Makedonija, kako dr`ava religija e vovedeno vedna{ po 313 g. od na{ata era. Vie mi izgledate na ~ovek so ograni~eno i ednostrano poznavawe na makedonskata istorija. Taka e koga ~ovek studira vo sofiskite univerziteti. Ja znaete onaa narodnata: "tele otide, vol se vrati". Vi smetala kritikata {to g. Pavlovski ja ispratil na adresata od na{iot premier. Vie kako intelektualec treba da znaete deka onoj {to raboti i gre{i, a ako kritikata na na{ite visoki funkcioneri bila zabraneta, toga{ se vra}ame vo vreme od pred 50 godini. Jas }e vi navedam eden-dva primeri:

1. Na 24 maj godinava, vo Rim, kako {to prenese "Nova Makedonija", od ustata na na{iot premier, nitu edna{ ne izleze zborot Makedonija i makedonski apostoli, tuku samo Slavjani?

2. Vo Makedonija i me|u makedonskiot narod ima eden praznik koj{to se vika "Pro~ka". Na ovoj den pomladiot, a i kriviot, odi kaj postariot i praviot na pro~ka. Vi zboruva li toa ne{to? Dokolku toj va{ knez Boris i Simeon, Asparuh ili Krum ili koj u{te ne, se otka`ale od sopstveniot maj~in teatarski jazik i go prifatile staroslovenskiot ili poto~no, staromakedonskiot, ja prifatile i hristijanskata vera i go zadr`ale samo imeto Bugari. Dali toj proces za vas zna~i bugarizirawe na Makedoncite ili pak da ne e slu~ajno makedonizirawe na Bugarite? Me interesira {to e toa {to vi go zamatilo umot, vas i na site va{i istomislenici, pa taka revnosno ja branite i propagirate taa izmislena bugar{tina? Dali ste se zapra{ele kako e mo`no vo ponovoto vreme, vo edna bugarska dr`ava so svoi granici i sopstveno dr`avno ureduvawe, da postoi edna Vnatre{no-makedonska revolucionerna organizacija (VMRO), ~ii{to idei do den-denes se prisvojuvani? Dali mo`ete da si zamislite vo Germanija da postoi i funkcionira, a voedno poddr`uvana od aktuelnata germanska vlast, edna angliska ili francuska vnatre{na revolucionerna organizacija? Jas ne. Da vi odgovoram na istiot na~in, kako i vie. Malubrojnite Bugari, dojdeni na Balkanot, se makedonizirani, dene{nite Bugari se vo golem del ~istokrvni Makedonci, a nivnata navodna balkanska istorija e ~ista izmislica od poedinci so imperijalisti~ki idei. Na krajot, gospodine Galev, gospodine Bla`evski, a i nekojsi Stojan Stojanovski, eden prijatelski sovet od mene: Va{eto seme e {uplivo i nikoga{ nema da rodi rod. Zatoa, dignete race od seto toa, a gospodinot S. Stojanovski neka ne go valka imeto na g. Donski za{to Aleksandar Donski e daleku pred nego, a toj, kutriot, ne e dostoen ni voda da mu naleva.