Zad Starata `elezni~ka stanica sekoj se snao|a kako znae i umee

PARKING- PROSTOROT, IZVOR NA EGZISTENCIJA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Pove}eto lu|e sobrani na ova mesto se ste~ajni rabotnici ili tehnolo{ki vi{oci, no ima i penzioneri. Tokmu tie se problem za drugite kamionxii. Tie velat deka penzionerite kolku tolku imaat nekoj denar vo xebot, prednost treba da im dadat na onie koi nemaat nikakvi primawa

Site znaeme vo kakva ekonomska sostojba se nao|a na{ava zemja. Siroma{tijata i nevrabotenosta se na{eto sekojdnevie. Vo ova vreme sekoj se snao|a kako znae i umee.

Prostorot zad Starata `elezni~ka stanica vo Skopje e mesto, kade {to pove}eto kamionxii i terenski rabotnici go nao|aat sopstveniot izvor za egzistencija. Od ranite utrinski do docnite ve~erni ~asovi, kamionxiite ~ekaat i se nadevaat deka ne{to }e zarabotat. Nivnata zarabotuva~ka zavisi od site onie na koi im e potrebna nivnata usluga. A, uslugata na kamionxiite im e potrebna na onie koi baraat transport na svojot mebel, grade`en materijal i sli~no. Za cenata za izvr{enata usluga kamionxiite ne sakaa mnogu da zboruvaat. Ni davaat kolku {to nim im odgovara, a ne kolku {to }e pobarame nie, velat tie. Imalo i takvi situacii, koga klientot ne pla}al za izvr{enata usluga. Voza~ot na kamion S.S. ni ja raska`a svojata prikazna. Toj vozel edna nara~ka od naselbata "Aerodrom" do naselbata "Kapi{tec" za 500 denari i se nadeval deka ovie zaraboteni pari }e im gi odnese na svoeto semejstvo. No, se slu~ilo ne{to {to toj najmalku go o~ekuval. Koga stignal vo naselbata "Kapi{tec", trojcata sopatnici za koi{to vozel od nego pobarale da vozi do naselbata "\or~e Petrov". S.S ja odbil naredbata i poradi toa bil kaznet. Kaznata se sostoela vo gasnewe na cigara vo usta i tepawe. Voza~ot na kamionot od strav da ne mu napravat ne{to polo{o ja odnel stokata vo naselbata "\or~e Petrov" i tamu ja istovaril. Klientite na voza~ot ne mu platile ni{to za izvr{enata usluga. Ovaa prikazna za kamionxiite ne e edinstvena, vsu{nost takvi prikazni se slu~uvaat sekojdnevno, velaat tie. No, najtragi~no e koga }e dojde, nekoj koj bara usluga od niv. Toga{ klientot go opkru`uvaat okolu dvaesetina kamionxii i sekoj od niv bara tokmu toj da ja izvr{i, ~esto se slu~uva cenata da bide namalena, za da se ima prednost vo vozeweto. Vo takva situacija nervozite i karanicite se neizbe`na pojava. Pove}eto lu|e sobrani na ova mesto se ste~ajni rabotnici ili tehnolo{ki vi{oci, no ima i penzioneri. Tokmu tie se problem za drugite kamionxii. Tie velat deka penzionerite kolku tolku imaat nekoj denar vo xebot, prednost treba da im dadat na onie koi nemaat nikakvi primawa. Naredeni edni do drugi, na do`d, sneg i visoka temperatura, tie se osudeni da zarabotuvaat pod vedro nebo. Na na{eto pra{awe dali imaat dozvola za svoeto rabotewe? - Tie velat deka pove}e od polovina se divi taksisti. Tie treba da platat danok na "Upravata za prihodi" i toa 3000 gm za godina dena. "Nie tie pari gi nemame", velat tie. Duri i koga eden taksist go kaznile poradi toa {to toj nemal dozvola za svoeto rabotewe, toj uspeal da se izvle~e i da plati samo odredena suma. Sudot ja odobril negovata molba i go razbral negovoto objasnuvawe, deka toj ne e vo sostojba da ja plati kaznata. Koga stanuva zbor za prevozot za Kosovo prednost imale onie, koi go poznavale angliskiot i albanskiot jazik. No, kamionxiite ovde ne se sami, dru{tvo im pravat i terenskite rabotnici, ovde, i tie go baraat sopstveniot izvor za egzistencija. Mo`e da se slu~i dnevno da zarabotam i 500 denari i toa bi bil eden od poprofitabilnite denovi. No, nasproti toa ima i lo{i denovi, a se slu~uva i nikakva dobivka da nemam so denovi, veli eden terenski rabotnik. Kojznae do koga ovie lu|e }e ostanat ovde, dali nekoj }e se obide da im pomogne?