Vo potraga po podobra idnina

BEBI-SITERKI ZA RABOTA VO STRANSTVO

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Devojkite naj~esto baraat da rabotat vo semejstva, kako bebi-siterki. Onie koi{to dobro go poznavaat angliskiot jazik, se snao|aat podobro
  • Ako na semejstvoto & se dopa|a devojkata, so site podatoci za nea, toga{ taa ispra}a garantno pismo, a Ambasadata dava rabotna viza

@elbata da se zaraboti denar pove}e, kako i da se usovr{at poznavawata na stranskite jazici, e pri~ina poradi koja{to mnogu mladi lu|e zaminuvaat vo stranstvo. Eden od najbaranite stranski jazici e angliskiot, a naj~esto barana zemja e Anglija. A kako da se stigne dotamu? Najsiguren na~in da se zamine vo stranstvo e da se obezbedi rabotna viza za odredeno vreme. Devojkite naj~esto baraat da rabotat vo semejstva, kako bebi-siterki. Onie koi{to dobro go poznavaat angliskiot jazik, se snao|aat podobro. Me|u niv, kako {to velat tie, postoi komunikacija, si razmenuvale telefonski broevi i si pomagale. Koga na nekoja devojka & istekuval rokot za rabota vo nekoe semejstvo, taa informacijata & ja davala na svojata drugarka. Toa, sepak e nekakva sigurnost i za devojkata, koja{to }e ja nasledi rabotata i za semejstvoto, koe{to }e ja prepu{ti gri`ata za svoite deca na devojkata koja{to }e dojde. Na vakov na~in se raznesuvale i informacii za slobodni rabotni mesta vo restorani, kafuliwa itn. No, {to se slu~uva so onie mladi lu|e, koi{to mo`nosta za zaminuvawe vo stranstvo, ja baraat vo nekoja od agenciite vo zemjava? I toa vo onie agencii, na koi{to obezbeduvaweto rabota vo semejstva, izdavaweto vizi i aviobileti im e osnovna dejnost!

Za toa, koi uslovi treba da bidat obezbedeni, za da se dobie rabota vo stranstvo, informacija pobaravme vo edna od skopskite agencii, koja{to se zanimava so ovaa rabota. Informacijata koja{to ja dobivme be{e deka devojkata, koja{to bara rabota kako bebi-siterka, treba da popolni formular, koj{to go dava agencijata. Formularot se sostoi od op{ti pra{awa za devojkata, potoa taa treba da dade sopstvena fotografija i da napi{e kratka avtobiografija. Agencijata bara semejstvo i gi po~ituva barawata na devojkata za toa na koja vozrast saka da bidat decata {to }e gi ~uva. Ako na semejstvoto & se dopa|a devojkata, so site podatoci za nea, toga{ taa ispra}a garantno pismo, a Ambasadata dava rabotna viza. Nie se interesiravme i za tamo{nite uslovi. Ni be{e ka`ano deka devojkite rabotat po pet-{est ~asa dnevno, a eden den od nedelata im e sloboden. Razgovaravme i so edna devojka, koja{to rabotela kako bebi-siterka. Taa be{e zadovolna od semejstvoto vo koe{to `iveela, imala svoja soba, bolni~ko osiguruvawe, a toa & gi pla}alo i ~asovite za usovr{uvawe na angliskiot jazik. No, prikaznata za edna druga devojka, koja{to isto taka rabotela kako bebi-siterka be{e poinakva. Semejstvoto vo koe{to prestojuvala bilo mnogu strogo kon nea. Namesto za decata da se gri`i po pet-{est ~asa dnevno, kolku {to bilo predvideno so dogovorot, devoj~eto bilo prinudeno cel den da ~uva edno sedummese~no bebe, za koe{to ne & ka`ale deka ima problemi so srceto. Deteto za malku }e & umrelo v race. Devojkata se ispla{ila i pobarala drugo rabotno mesto. Taa se obratila do agencijata vo Skopje, za da & najde nova rabota. Otkako agencijata ne & na{la novo rabotno mesto, taa bila prinudena da se snao|a sama. "Sekoj den talkav po ulicite, odev od semejstvo do semejstvo, barav oglasi vo vesnicite, no od rabota - ni{to", veli taa. Na kraj, uspeala da najde rabota na farma. Spiela vo {tala, a za jadewe dobivala samo edno par~e leb i mleko. Taka, od parite koi{to gi zarabotuvala, morala sama da se hrani.

Ovaa prikazna ne e edinstvena, toa go potvrduvaat pove}eto mladi, koi{to bile na usovr{uvawe na angliskiot jazik. Tie ne dobivale nikakva pomo{ od na{ite diplomatski pretstavni{tva vo stranstvo. Zatoa, onie koi{to pominale niz ova, prepora~uvaat da se vnimava pri donesuvaweto na odluka za odewe vo stranstvo.