90 godini od ra|aweto na Majka Tereza

IZLO@BA POSVETENA NA MAJKA TEREZA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

Vo 2000 godina se navr{uvaat 90 godini od ra|aweto na golemata humanistka Majka Tereza. Po toj povod vo nejziniot roden grad Skopje, }e bide otvorena izlo`ba na fotografii, dokumenti i izdanija koi }e bidat posveteni na nejziniot `ivotot. Taa e edinstvenata nobelovka koja e rodena vo skopje i svojata mladost ja pominala tuka. Vakva izlo`ba prvpat be{e postavena vo salonot na Domot na ARM. Povodot za nejzinoto postavuvawe e 5 septemvri, denot koga po~ina Majka Tereza. Zbogatena so novi dokumenti, izlo`bata }e bide postavena vo prizemniot prostor na Feudalnata kula, koja se nao|a vo neposredna blizina na spomenikot i spomen-parkot Majka Tereza. Vsu{nost, toa e mestoto kade {to nekoga{ bila katolo~kata crkva "Srce Isusovo", vo koja Gonxa Bojaxiu e krstena i go izu~uvala verskoto u~ili{te. Zaradi kompletirawe na soznanijata za skopskiot `ivot na Gonxa Bojaxiu vo periodot od 1910 do 1928 godina, kako i za nejzinite ~etiri doa|awa vo svojot roden grad, humanitarnata organizacija "Skopjankata Majka Tereza" idnata godina }e organizira Nau~en sobir. Organizacijata koja go neguva spomenot za imeto i deloto na golemata misionerka, zaedno so "Muzejot na grad Skopje", podgotvuva likovna izlo`ba "So qubov vo spomen na Majka Tereza". Izlo`bata e po povod kanonskata vizitacija za proglasuvawe na Majka Tereza za Svetica. Svoeto u~estvo na izlo`bata dosega go prijavile 80-tina akademski slikari, koi del od svoite trudovi }e gi podarat na izlo`bata. Ovaa ilo`ba se o~ekuva da bide otvorena na 26 avgust idnata godina, koga e rodena Gonxa Bojaxiu.Taa }e bide locirana vo "Muzejot na grad Skopje", a }e mo`at da ja vidat posetitelite od cel svet. Za u~estvo na izlo`bata, umetnicite }e mo`at da se prijavuvaat do krajot na godinata.