Ogledalce, ogledalce

PORTPAROL, CRTA^ NA VEDRI SLIKI

Gog ma Gog

Toa {to nema senka, nema ni - svetlo... Koj }e si "odbere" poavtenti~na senka, toj }e "sveti" pouverlivo. Vo politikata, prvata senka na politi~arot e negoviot - portparol.

\uner Ismail, go ima{e toj k'smet da vleze vo istorijata na makedonskata portparol institucija, kako dispe~er {to }e usmeruva, no i kako "samoposluga" {to }e snabduva edna ogromna, nikoga{ dovolno zasitena potro{uva~ka na vladini informacii. Zo{to \uner otide koga & be{e najpotreben na toga{nata vlada, }e ostane negova i ne~ija tajna. Dojde Zoran Ivanov, koj kako se "ispazari" so profesijata i institucijata, na {teta na profesijata.

Institutcijata portparol vo Makedonija, nema nekoja golema tradicija. Razblirlivo od s# {to e "novo", nie se pla{ime i iskreno, toa novoto, dovolno ne go razbirame. Kako da sme vo vremeto na laburistot Klement Atli. Negoviot kabinet be{e zaklu~en so "sedum vrati" i zad taa misterija se "kale{e" negoviot avtoritet i avtoritetot na Dauning Strit.

Vo "Kvadratnata zgrada" vo Skopje, kraj Vardar, oficijalen portparol na Vladata e ministerot za informacii, negoviot zamenik ili "nekoj" minister. Poslobodnite analiti~ari procenuvaat deka, vsu{nost, partiskiot portparol na VMRO - DPMNE, e i vladin portparol.

Kolku i da "nastojuva" Quben Paunovski da bide Xejms Rubin, toa o~igledno ne mo`e. Pri~ini ima "sto", a samo "stoednata" e najgolema: nema oficijalna vladina "akreditacija". I mo`ebi zatoa, pakosnicite se somnevaat deka Paunot u{te "dolgo vreme }e se kae", bidej}i "poednipati" gi buri~ka (bez da saka) partiskite, so vladini ingerencii.

Negovata "eklektika" za {ovinizmot, ja spu{ti na nivo na somne`, golemata `elba da se "izdejstvuva" pozicija na vlasta... Makedonskiot prototip na portparol, izgleda s# u{te ne e "izmislen", a tolku sakame da go imame. I treba da go imame, ama - kakov?

Vo ova na{e milje, vireat nekoi ~udni "bilki". ]e zasadime luk, }e nikne - zelka. I toga{ zemjata za toa ni e vinovna. Portparolot ne e {to e liderot ili Premierot. Sekoja imitacija e lo{a i neprepora~liva, vpro~em kako i imitacijata na samiot `ivot. Portparolot e "crta~ na vedri sliki". Toj e samo li~nost koj{to zema javen zbor da sozdade "povolna atmosfera" za odredena partija, za nejziniot lider, za Vladata... Nikoga{ dobriot portparol ne zboruva od svoe ime, tuku pretstavuva odredena li~nost vo ~ie{to ime i "glagoli".

Zo{to e toa taka, ne e te{ko da se pogodi. Prakti~nata pri~ina e deka "partiskite lideri se prezafateni lu|e, ama i takvi koi{to se lo{i govornici". Tuka e portparolot, najve{t od site ve{ti, najblagozborliv od site blagozborlivi, najelasti~en od site elasti~ni, na kultiviran, razbirliv i za javnosta prifatliv na~in, gi iska`e stavovite na onoj, odnosno onie, vo ~ie{to ime govori. Ottamu, portparolite se mnogu bliski lu|e na liderite na partiite, na premierot, na onie {to gi zastapuvaat, i se mnogu dobro informirani za s#, duri i za intimnite poedinosti povrzani za li~nosta na liderot ili premierot, podgotveni da odgovorat i na pra{awa {to "nivnata svetlost" bi gi odbegnala!

Toa {to }e go ka`e portparolot, mora da go "goltne" i liderot, oti go ovlastil... A, ako se somneva, toga{ neka ne go topori i na prvata "linija na frontot" kade {to go ~ekaat od obi~ni, preku "dum-dum" kur{umi, do "topovski |uliwa".

Kako i vo sekoja profesija, taka i vo profesijata portparol, nema nekoja "golema sre}a". Prifati li, dobrovolno odi{ pred "strela~ki odred", kade {to moli go Gospod, edinstveno toj da te "spasi"!

A, zabavno e, pustoto, da si portparol, i ne mnogu naporno... Nema{ vlast, ama te ~ekaat kako - vlast. Portparolot ne e prodava~ na "bileti na `elezni~ka stanica", tuku i pirotehni~ar na (ne)eksplodirani bombi. Nekoi portaproli na Zapad izgledaat "otsutno", koga }e izlezat pred novinarite, oti znaat deka vo "minsko pole" ne se vleguva vozbuden, so emocii.

I novinarite se lu|e, pa za da ne "zaspijat", portparolot pokraj toa {to treba da bide takti~en, na konferenciite treba da bide interesen i elokventen, za razlika od politi~arite, koi{to sepak se zdodevni.

Za "{irokoto" i "iskreno" makedonsko srce vo profesijata portparol, mesto nema. Na tie "krivini", novinarite pravat ~udesni - varijacii. Portparol, mora da bide poinformiran od koj bilo novinar, kako {to dobar voza~ na regionalen pat mora da znae od kade mo`e da mu v'leta "kolega" bez "voza~ka dozvola".

Kisinxer go sovetuva{e Nikson, da ne se krie vistinata pred novinarite! A, {to da se pravi, pra{al Nikson? Da se "sen~a" odgovoril Kisinxer. Koga zavr{i "Votergejst", Nikson zapi{a: "...Lo{ sovet za mene, ama dobar za Amerika"!

Institucijata portparol, stanuva - nauka. Kaj nas, s# u{te sme vo "prvo oddelenie"... Znaeme, ama pove}e ne znaeme. Vnimavajte: portparolite ne se -portarki!