Јавна расправа за нацрт-стратегија и акциски план за бегалци

Во Собранието на Република Македонија денеска седница ќе одржи Комисијата за труд и социјална политика.

На дневен ред е јавна расправа за Предлог нацрт-стратегија за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година и предлог нацрт Национален акциски план за интеграција на бегалци 2017-2027 година.